Saturday, 18 July 2015
24 March 2023

«توقف مجدد کشتی ایرلندی راشل کوری»

2010 June 06

رادیو کوچه

گزارش‌های رسیده حاکی است کشتی ایرلندی که روز شنبه برای بار دوم در هفته اخیر به سمت غزه می‌رفت توسط نیروی دریایی اسراییل متوقف شد.

به گزارش رویترز کشتی ایرلندی راشل کوری که با نام «گروه غزه‌ی آزاد» به هم‌راه مایرید ماگویر‌ برنده جایزه نوبل صلح ایرلندی در آب‌های مدیترانه عازم غزه بود توسط ارتش اسراییل بازگردانده شد.

ارتش اسراییل می‌گوید که کشتی ایرلندی راشل کوری سعی در شکستن محاصره غزه دارد و توجهی به دستورات ندارد ولی ما محترمانه از آن‌ها خواسته‌ایم که از این‌جا دور شوند. کشتی‌های اسراییلی آن را هم‌راهی می‌کنند ولی سربازان اسراییلی وارد آن نشده‌اند.

گفتنی است پیش از این در هفته‌ی گذشته‌ کشتی باری و مسافری که از ترکیه عازم غزه بودند با ممانعت ارتش اسراییل روبه‌رو شدند که منجر به درگیری و کشته شدن دست کم بیست تن شد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , ,