Saturday, 18 July 2015
06 December 2021
در مسیر توسعه اقتصادی

«ویتنام در جستجوی قرارداد با آمریکا»

2010 June 12

رادیو کوچه

ویتنام به منظور گسترش زیرساخت‌های توسعه‌ای کشور خود به دنبال قراردادهای گوناگون با آمریکا است.

به گزارش خبرگزاری غیرمتعهدها، ویتنام که به عنوان «چین جدید» از آن یاد می‌شود در حال حاضر در شرایط مشابه سال‌های دهه 1990 چین قرار دارد.

ویتنام به عنوان یکی از اعضای مهم اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آ.سه.آن) در حال افزایش شرایط پایدار اقتصادی خود و تاکنون توانسته است سرمایه‌های عظیم خارجی که این کشور را در مقایسه با چین دارای شرایط بهتری دانسته‌اند جذب کند.

شرکت‌های بزرگ آمریکایی که این کشور را محل مناسبی برای فعالیت اقتصادی خود می‌دانند در هفته جاری نمایندگان خود را به این کشور فرستادند تا در مورد افزایش سرمایه‌گذاری در این کشور مذاکره کنند.

ویتنام در 7 سال گذشته توانسته است با رشد اقتصادی 7 درصدی توجه شرکت‌های خارجی را به خود جلب کند و سعی دارد برای نگهداری و افزایش این رقم زیرساخت‌های اساسی خود را با کمک شرکت‌های آمریکایی توسعه دهد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , ,