Saturday, 18 July 2015
02 April 2023
پرتو اما این بار بی‌نور،

«ابداع پرتوهای لیزری تاریک»

2010 June 14

دانشمندان موسسه ملی استاندارد و تکنولوژی نوعی جدید و متفاوتی از لیزرها را ارایه کرده‌اند که تاریک بوده و هیچ نوری از خود تولید نمی‌کند.

این ابزار جدید یا لیزر تاریک جریان‌های ثابتی از «پالس‌های تاریک» به وجود می‌آورد که کامل بر خلاف انفجارهای درخشان لیزرهای عادی به شمار می‌روند.

در عین حال پالس‌های تاریک می‌توانند در پردازش سیگنالی نیز کاربردی باشند زیرا بر خلاف لیزرهای درخشان، این پرتوها معمولن بدون شکستگی منتشر می‌شوند. پالس‌های لیزر تاریک می‌توانند برای پرتوهای ممتد نور در شبکه‌های نوری عمل‌کردی مانند شاتر یک دوربین عکاسی داشته باشند.

لیزر تاریک از میلیون‌ها ذره کوانتومی 10 نانومتری برخوردار است که از مواد نیمه‌رسانای تولید شده در موسسه ملی استاندارد و تکنولوژی به دست آمده‌اند.

زمانی که جریانی الکتریکی به داخل لیزر فرستاده می‌شود، ذرات کوانتومی از خود نور مادون قرمز ساطع می کنند که در نهایت به واسطه جریان الکتریکی تقویت می‌شوند. به واسطه فعالیت برای بازیافت انرژی توسط ذرات کوانتومی، این ذرات قادرند پالس‌های تاریک را به شیوه ای متفاوت که اجرای آن در سیستم‌های لیزری درخشان غیر ممکن خواهد بود، تثبیت کنند.

بر اساس گزارش ساینس دیلی، محققان اکنون در نظر دارند از لیزرهای نیمه رسانا که لیزر تاریک بخشی از آن به شمار می‌رود در پیش‌برد و بهبود دادن تجهیزاتی از قبیل ساعت‌های اتمی استفاده کنند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , ,