Saturday, 18 July 2015
01 April 2023
وزیر دفاع مالزی

«درصورت نیاز زیردریایی‌های بیشتری می‌خریم»

2009 September 04

وزیر دفاع مالزی گفت که این کشور در صورت نیاز زیردریایی‌های بیشتری از کشورهای خارجی خریداری خواهد کرد.

خبرگزاری شین هوا در این زمینه به نقل از «احمد زاهد» نوشت: «در صورتی که نیاز ایجاب‌کند و قیمت آن نیز از لحاظ مالی قابل پرداخت باشد، خرید هر تعداد زیر‌دریایی مورد‌نیاز را در دستورکار قرار خواهد‌داد.»

20090904-news-submRin

وزیر دفاع مالزی که در مراسم استقبال از رسیدن اولین زیردریایی این کشور در بندر«کلانگ» سخن می‌گفت، افزود: «این امر ممکن است درحین برنامه سیزدهم و یا چهاردهم توسعه این کشور اتفاق بیافتد.»

برنامه‌های توسعه مالزی به‌طور عموم به صورت پنج‌ساله تدوین‌شده و این کشور در زمان حاضر برنامه توسعه نهم (2010-2006) را پشت سر می‌گذراند.

گفتنی است اولین زیر‌دریایی مالزی با نام «تونکو عبدالرحمن» که توسط دو کشور فرانسه و اسپانیا ساخته‌شده، روز گذشته در حضور مقامات عالی‌رتبه این کشور از جمله نجیب تون رزاق، نخست‌وزیر مالزی به ناوگان دریایی این کشور پیوست.

مالزی به منظور افزایش توان نظامی خود به‌ویژه در دریاها و نیز افزایش حضور در «دریای‌چین» و «اقیانوس هند» دو فروند زیردریایی به فرانسه سفارش داده‌بود.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|