Saturday, 18 July 2015
20 March 2023
در ادامه برخورد با دانشجویان معترض

«تعلیق دانشجوی علامه طباطبایی»

2010 June 16

رادیو کوچه

محمدرضا گیلانی دانشجوی ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی با حکم کمیته انضباطی این دانشگاه برای یک ترم از تحصیل محروم شد.

به گزارش دانشجونیوز، حکم تجدید نظر کمیته انضباطی دانشگاه علامه طباطبایی روز شنبه ۲۲ خرداد ۸۹ برای اجرا به دانشکده ادبیات ارسال شده است.

محمدرضا گیلانی پیش از این نیز در اوایل سال تحصیلی ۸۸ به کمیته انضباطی احضار و پس از مدتی به دلیل اتهاماتی نظیر «تحریک دانشجویان» و «اخلال در نظم دانشگاه»با حکم منع موقت از تحصیل به مدت ۲ نیمسال بدون احتساب در سنوات مواجه شد.

در پی فرجام‌خواهی حکم وی به «منع موقت از تحصیل به مدت ۱ نیمسال با احتساب در سنوات» تقلیل یافت، اما پیش از پایان دوره تعلیق، وی دوباره به کمیته انضباطی احضار و این بار به مدت دو ترم با احتساب سنوات از تحصیل تعلیق شد.

حکم تجدیدنظر این دانشجو که دیروز ۲۲ خرداد به او تحویل داده شد حاکی از آن است که وی می‌بایست یک نیمسال تحصیلی دیگر تعلیق از تحصیل را متحمل شود.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , ,