Saturday, 18 July 2015
25 March 2023
جریمه برای مشترکین پر مصرف

«بحران آب در ایالت پنانگ مالزی»

2010 June 18

رادیو کوچه

دولت ایالتی مالزی در پنانگ برای حفاظت از منابع آب و مواجه نشدن با بحران کم آبی مشترکین پر مصرف را جریمه خواهد کرد.

به گزارش رادیو کوچه استاندار پنانگ در این رابطه گفت: «دولت ایالتی در حال حاضر حدود پیشنهادی خود را برای دولت فدرال مشخص کرده است و بازخورد مثبتی نیز دریافت نموده است زیرا ما قصد داریم با دریافت اضافه بها سه ماهه اول سال 2010 مشترکین پر مصرف را متوجه بار اضافه‌ای که آن‌ها بر دوش همه ایجاد می‌نمایند، کنیم.»

وی افزود: «منطق مصرف آب نمی تواند اسراف را تایید نمایدسرانه مصرف هم اکنون 286 لیتر برای هر نفر به طور روزانه است که باید به 233 لیتر کاهش یابد.»

استاندار پنانگ خاطر نشان کرد: «مالزی کشور کوچکی است که منابع آبی محدودی دارد و ما باید از بحران آب جلوگیری کنیم و در یک طرح زمان بر این میانگین به 205 لیتر خواهد رسیدکه بالاتر از 165 لیتر توصیه شده از سوی سازمان ملل متحد است.»

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , ,