Saturday, 18 July 2015
25 March 2023
محققان اعلام کردند:

«یادگیری اعداد قبل از حرف‌زدن کودکان»

2010 June 18

رادیو کوچه

دانشمندان آمریکایی و انگلیسی در بررسی‌های خود نشان دادند که کودکان پیش از اینکه حرف زدن را بیاموزند می‌توانند اعداد را درک کنند.
محققان در خصوص تازه‌ترین کشف خود توضیح دادند: «ما نشان دادیم که کودکان در 9 ماهگی می‌توانند صفات نسبی بیشتر از و کمتر از را از طریق اعداد درک کنند، اندازه اشیا و مدت زمان را بفهمند و تمام این تواناییها را پیش از آموختن زبان کسب می‌کند.»
یافته های این دانشمندان نشان می دهد که انسان‌ها در نخستین ماه‌های زندگی از اطلاعات مربوط به کمیت و اعداد برای سازماندهی تجربیات خود از جهان پیرامون استفاده می‌کنند. این کمیت می تواند به آن‌ها نشان دهد که اشیای مختلف چگونه رفتار می‌کنند.
براساس گزارش ساینس دیلی، زمانی که به کودکان تصاویر اشیای بزرگتری با خطوط سیاه و اشیای کوچکتر با نقاط سفید نشان داده می‌شود این کودکان از الگوی رنگ برای نقشه برداری و مقایسه مفهوم «بیشتر و کمتر» اعداد و مدت زمان استفاده می‌کنند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , ,