Saturday, 18 July 2015
25 March 2023
رمز‌گشایی علمی،

«کشف توالی ژنتیکی شپش بدن انسان»

2010 June 22

رادیو کوچه

گروهی از دانشمندان آمریکایی موفق شدند توالی ژنتیکی شپش بدن انسان را که منجر به بروز بیماری‌های زیادی می‌شود رمزگشایی کنند.

اکنون گروهی از حشره‌شناسان دانشگاه ایلینویز موفق شدند DNA این حشره را رمزگشایی کنند. به گفته این محققان، دست‌یابی به توالی ژنوم شپش بدن انسان می‌تواند به ارایه درمان‌های جدیدی برای مبارزه با این حشره و خویشاوند نزدیک آن یعنی شپش سر کمک کند. لازم به توضیح است این نوع شپش باعث به‌وجود آمدن بیماری‌های اپیدمی تیفوس (حصبه) و تب سنگر می‌شود.

این حشرات به خصوص در کشورهای محروم و کشورهایی که شرایط بهداشتی در وضعیت نامناسبی قرار دارد گسترده‌اند و می‌توانند روی بدن خارش‌های شدیدی ایجاد کنند.

این محققان در این خصوص اظهار داشتند: «ژنوم شپش بدن، کوچک‌ترین DNA شناخته شده یک حشره است به‌طوری که ابعاد DNA این حشره بازتابی از محیط زیست محافظت شده و رژیم غذایی قابل پیش‌بینی آن است.»

گفتنی است براساس گزارش Scientific American، شپش بدن انسان برای بقا کاملن به انسان وابسته است و اگر از میزبان خود برای مدت طولانی جدا شود می‌میرد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , 

۱ Comment


  1. ramiz
    1

    خر پس برای همین ملت ایران را ول نمیکند.