Saturday, 18 July 2015
13 June 2021

« سهمیه بنزین مهرماه خودروهای شخصی»

2009 September 06

ایسنا

رییس ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت کشور گفت: «سهمیه بنزین مهرماه خودروهای شخصی بدون تغییر 100 لیتر تعیین شد. »

سردار محمد رویانیان افزود: «بر اساس درخواست ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت کشور و موافقت رییس‌جمهوری و با توجه به بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی در اول مهرماه و افزایش سفرهای درون‌شهری، به جهت جلوگیری از هرگونه اختلال در حمل و نقل و جابجایی شهروندان، سهمیه بنزین مهرماه همانند شش ماه اول سال برای خودروهای شخصی همان 100 لیتر تعیین شده است.

وی با اشاره به اینکه سهمیه بنزین مهرماه از روز اول مهرماه در کارت سوخت خودروها ریخته می‌شود، خاطرنشان کرد: «سهمیه بنزین سایر خودروهای عمومی نیز همانند قبل تصویب شده است. »

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|