Saturday, 18 July 2015
25 June 2021
در بازدید سخن‌گوی وزارت معارف افغانستان از کانون

«ایجاد کتابخانه کودک درافغانستان»

2009 September 07

پندار

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از راه‌اندازی مرکزی مشابه مراکز خود به ویژه کتابخانه کودک در افغانستان توسط دولت این کشور یا بخش خصوصی آن پشتیبانی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «سیدمظفر شجاعی» رئیس حوزه ریاست کانون این مطلب را در دیدار با «محمد آصف ننگ» سخن گوی وزارت معارف افغانستان که خواستار هم کاری کانون برای ایجاد یک کتابخانه ویژه برای کودکان بود اعلام کرد.
وی افزود: «در صورتی که وزارت معارف یا بخش خصوصی افغانستان در این زمینه پیشقدم شوند و مربیان این مرکز نیز تامین شوند برای هرگونه هم کاری آمادگی داریم.»
20090909-culture-afghanlibrary
وی به فعالیت های کانون در این کشور هم زبان و هم فرهنگ اشاره کرد و توضیح داد که در سال های اخیر کانون کتاب های زیادی برای مدرسه‌های افغانستان فرستاده و آثار نویسندگان آن کشور را هم منتشر کرده است. کانون هم چنین در کنار این فعالیت ها کتاب هایی به زبان دری هم برای کودکان افغان منتشر کرده است. در سال های اخیر کانون کتاب های زیادی برای مدرسه‌های افغانستان فرستاده و آثار نویسندگان آن کشور را هم منتشر کرده است.

شجاعی پیشنهاد کرد مسوولان افغانستان نخست کتابخانه‌ای با حجمی کوچک برای کودکان و نوجوانان ایجاد کنند و در صورتی که این فعالیت ادامه پیدا کرد به دنبال راه‌اندازی مرکزی بزرگ مانند مراکز کانون باشند.

سخن گوی وزارت معارف افغانستان به همراه کارشناس انتشارات و کتاب این وزارتخانه و به دعوت شرکت افست در ایران به سر می‌برند.

در بازدید سخن گوی وزارت معارف افغانستان از مرکز آفرینش های فرهنگی، هنری کانون در تهران، محمد آصف ننگ این بازدید را بسیار مفید و آموزنده دانست و گفت: «ما در زمینه ادبیات کودک در کشور خود در ابتدای کار هستیم و به تازگی نشریه ها و کتاب هایی را برای کودکان منتشر می‌کنیم ولی کمبود ابزار و امکانات، باعث می‌شود تا خلاقیت ها و ابتکارات رشد نکند و این خود باعث فرار مغزها از کشور ما می‌شود.»

محمد آصف ننگ امیدوار است تا کانون زمینه‌ای را برای هم کاری های بیشتر فرهنگی، هنری و آموزشی فراهم کند.

وی گفت: «عمده فعالیت های ما در این زمینه تقلیدی است و ما تمایل داریم این روش ها را به جای کشورهای غربی از شما فرا بگیریم و در ابتدا کتابخانه‌ای مستقل هر چند کوچک یا بخشی از یک کتابخانه بزرگ را با هم کاری کانون در اختیار کودکان قرار دهیم.»

اختصاص صفحه‌های ویژه‌ای برای ایران در مجله‌های کودک و نوجوان افغانستان و رفت و آمد مربی ها، آموزگاران و دانش‌آموزان ایران و افغانستان هم از دیگر پیشنهادهای سخنگوی وزارت معارف افغانستان در این بازدید بود.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|