Saturday, 18 July 2015
17 September 2021

«گزیده مطبوعات روز یک‌شنبه افغانستان»

2009 September 07

مهم‌ترین عنوان‌های مطبوعات روز یک‌شنبه افغانستان

روزنامه نخست

  • سردردی غرب در سرزمین طالبان

روزنامه هشت صبح

  • اروپا و آمریکا پس از هشت سال مبارزه با تروریسم به فکر تغییر استراتژی افتاده اند

روزنامه آرمان ملی

  • کمیسیون انتخابات؛ کمیسیونی وابسته و اجیر کرزی

روزنامه مجاهد

  • اخبار تقلبات انتخاباتی را مردم بدانند یا ندانند؟

روزنامه ویسا

  • تبلیغ سکوت؛ کوشش برای رعیت کردن مردم

روزنامه اراده

  • رهبر قوم بریز قندهار: «تخلفات انتخاباتی پیش از برگزاری انتخابات قابل تصور بود.»

روزنامه ماندگار

  • چرخش صد و هشتاد درجه ای کمیسیون رسیدگی به انتخابات

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|