Saturday, 18 July 2015
06 December 2021
زهرا رهنورد:

«به حذف اعدام بیاندیشیم»

2010 June 29

خبر / رادیو کوچه

زهرا رهنورد در پیامی با اشاره به خبرهایی که از حکم اعدام زینب جلالیان منتشر شده ضمن ابراز امیدواری به «شایعه» بودن این خبر خواستار «اندیشیدن» درباره حذف اعدام در ایران شده است.

خانم رهنورد در این پیام گفته است:‌ «آیا خدا را خوش می‌آید و شایسته است یک زن را که مظهر رافت و لطافت درهستی و در هر ملتی است، نابود و از از صحنه روزگار حذف کرد؟ به خصوص که زینب یک دختر جوان است.»

وی در ادامه خواستار آن شده که به همه به ویژه زنان و جوانان فرصت‌های جدیدی را در اختیار نهاده شود «تا بتوانند خود را و جایگاه خود را هم در نظام هستی وهم در نظامات سیاسی و اجتماعی بازیابند»

رهنورد افزوده است: «امروز بیش از دو سوم کشورهای جهان با این مجازات وداع کرده و مجازات دیگری جای‌گزین کرده اند. تجربه نشان داده است بسیاری از اعدام شدگان به ارشاد احتیاج داشته‌اند اما اعدام دریافت کرده‌اند.»

وی در پایان پیام خود نوشته: «امید است که فقط این مجازات برای زینب جلالیان شایعه باشد وگرنه بیایید یک بار برای همیشه شمشیر را نه از رو ببندید و نه از زیر و به جای آن با لبخند پر محبت به روی ملت بنگرید.»

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,