Saturday, 18 July 2015
23 September 2021

«آتش‌کده زرتشتیان یزد»

2009 September 08

20090908-atashkade-koocheh11

آتش‌کده به گونه‌ای از نیایش گاه‌های زرتشتیان گفته می‌شود که آتش در جای خاصی از آن قرار دارد و مهم ترین نیایش‌های دینی در آن و در برابر آتش انجام می‌گیرد. آتش‌کده زرتشتیان یزد نیز به همت زرتشتیان یزد و پارسیان هند در سال 1313 خورشیدی تحت نظارت و سرپرستی آقای‌ «ارباب‌جمشید‌امانت» بنا شد.

آتش‌کده یزد یکی از قدیمی‌ترین آتش‌کده روشن ایران است. این آتش‌کده بازدیدکنندگان فراوانی دارد و بخصوص در ایام نوروز از سراسر ایران برای بازدید از این آتشکده به یزد می‌آیند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»