Saturday, 18 July 2015
24 March 2023
به علت دفن نامناسب زباله،

«‌آلوده‌شدن انشعابات آب رودخانه کرج»

2010 July 07

جامعه / رادیو کوچه

در گزارشی که توسط اداره محیط زیست شهریار ارایه شده از دفن نامناسب زباله و آلوده‌شدن  انشعابات آب رودخانه کرج خبر داده است.

مدیر اداره محیط زیست شهریار گفت: «برخی از شهرداری‌ها در شهریار مراکز جمع‌آوری و انتقال زباله را نامناسب انتخاب کرده‌اند و بازیافت سنتی زباله به‌دلیل ایجاد آلودگی در منطقه متوقف شده است و تا زمانی‌که روشی مناسب و بهداشتی برای بازیافت مورد استفاده قرار نگیرد باید زباله‌ها دفن شوند.»

وی افزود: «با وجود این‌که از تخلیه زباله در حوالی آب‌ها جلوگیری شده است اما زباله‌های رها شده قبلی هنوز آلودگی ایجاد می‌کنند و از سوی دیگر انباشت زباله به‌صورت روزانه در یک منطقه باعث ایجاد آلودگی‌های خطرناک می‌شود که باید به‌هر ترتیب که شده تدبیر اساسی برای جمع‌آوری و بازیافت صنعتی برای آن درنظر گرفته شود.

مدیر اداره محیط زیست شهریار در پایان با تاکید بر این‌که محیط زیست و مناطق گردش‌گری هر شهر باید برای نسل‌های آینده حفظ شود گفت: «زمانی هر شخص زباله‌ای روی زمین رها می‌کند این زباله اگر از سوی شهرداری جمع‌آوری هم شوند باز آلودگی ناشی از آن بر روی زمین می‌ماند و این آلودگی تا مدت‌ها موجب بروز بیماری‌های مختلف می‌شود.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , ,