Saturday, 18 July 2015
18 September 2021
معضل جدید دنیای علم

«کنترل کیفیت مقالات علمی»

2009 September 11

بی‌بی‌سی

بنا به یک نظرسنجی جدید، نظامی که استاندارد تحقیقات علمی در سراسر جهان را کنترل می کند با این خطر مواجه شده است که نتواند کار خود را درست انجام دهد.

این نظرسنجی، که با مشارکت شماری از محققان انجام گرفته، حاکی است که شمار زیادی در کشورهای در حال توسعه مشتاقند مقاله علمی خود را رسمن منتشر کنند و حجم بالای تقاضا از سوی آنها باعث شده است کنترل کیفیت مقالات علمی در سراسر جهان با مشکل روبرو شود.

سازمان خیریه ای که انجام این نظر سنجی را سازماندهی کرده است، می گوید شمار رو به افزایش مقالات علمی که در قاره آفریقا و کشورهایی مانند چین و هند تهیه می شود، مسبب این وضعیت بوده است.

این سازمان (Sense About Science )، می گوید این نظام – موسوم به بازنگری توسط هم قطاران – چنان تحت فشار حجم بالای مقالات علمی بوده که کیفیت و معتبر بودن نظر آنها با تردید مواجه شده است.

«بازنگری توسط هم قطاران» به بالاترین استاندارد برای نشر مقالات علمی اطلاق می شود و هدف از معرفی آن این بوده است که تمام مقالات علمی در سراسر جهان پیش از رسیدن به مرحله انتشار، توسط محققان دیگر مطالعه و اعتبار آنها تائید شود.

سال گذشته بیش از یک میلیون و سیصد هزار مقاله علمی که توسط محققان هم قطار دیگر، بازنگری شده بود، در سراسر جهان منتشر شد. شمار زیادی از مقالات در کشورهای غیر صنعتی تهیه و منتشر شده است.

شمار مقالات و گزارش های علمی که در حال حاضر توسط محققان چینی ارایه می شود با مقالات علمی تهیه شده در آمریکا برابر است.

اما، مت مک گرات، گزارش گر علمی بی بی سی می گوید:«با افزایش شمار مقلاتی که برای تائید توسط محققان دیگر صف کشیده اند این نگرانی به وجود آمده است که نظامی که به عنوان محکی برای تعیین کیفیت و اعتبار گزارش های علمی تبیین شده است، تحت فشار زیادی قرار گرفته است.»

تدوین کنندگان این نظرسنجی در جشنواره علوم در بریتانیا هم چنین ابراز نگرانی کرده اند که شمار زیادی از مقالات علمی تهیه شده در کشورهای در حال توسعه حاصل نسخه برداری از کار علمی دیگران و تقلب بوده است.

جشنواره علوم بریتانیا بزرگترین جشنواره علمی در اروپاست.

در کنار نگرانی در باره کیفیت مقالات علمی منتشرشده در سراسر جهان، تقلب و نسخه برداری، یک نگرانی دیگر نیز وجود دارد.

محققانی که در این نظرسنجی مورد سوال قرارگرفته اند در ارتباط با شرکت هایی ابراز نگرانی کرده اند که با نام و نشان های پرطمطراق نشریه راه اندازی می کنند در حالی که در واقعیت حاضرند در ازای دریافت پول یک گزارش علمی را منتشر کنند و در نتیجه به آن وجهه یک کار علمی معتبر بدهند.

سال گذشته بیش از یک میلیون و سیصد هزار مقاله علمی که توسط محققان همقطار دیگر، بازنگری شده بود، در سراسر جهان منتشر شد. شمار زیادی از مقالات در کشورهای غیر صنعتی تهیه و منتشر شده است.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|