Saturday, 18 July 2015
24 March 2023
پنج‌سال حبس تعلیقی،

«محکومیت جهانگیر عبدالهی»

2010 July 09

خبر / رادیو کوچه

«جهانگیر عبدالهی» فعال دانش‌جوی کرد روز چهارشنبه، شانزدهم تیرماه از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیرعباسی به 5 سال حبس تعلیقی محکوم شده است.

جهانگیر عبدالهی به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق هم‌کاری با احزاب کردی» به 5 سال زندان تعلیقی محکوم شده است.

عبدالهی دانش‌جوی کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی دانشگاه تهران و دبیر کانون فرهنگی دانش‌جویان کرد دانشگاه تهران است.

این فعال دانش‌جویی بهمن‌ماه سال گذشته مقابل خوابگاه دانشگاه تهران از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد و چندین ماه را تحت فشار و شکنجه‌ جسمانی در زندان اوین به سر برده است.

گفتی است جهانگیر عبدالهی به‌تازگی و با سپردن وثیقه 100 میلیون تومانی به‌طور موقت از زندان آزاد شده بوده است.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,