Saturday, 18 July 2015
27 March 2023
به بهانه «بدحجابی» دردانشگاه خواجه‌نصیر،

«عدم ارایه نمره پایانی دانش‌جویان»

2010 July 10

این خبر در بخش شایعه رادیو کوچه قرار دارد و رادیو کوچه صحت و سقم آن را تایید نمی‌کند.

به نقل از فمینیست اسکول، با خاتمه یافتن امتحانات پایان ترم دانشگاه خواجه‌نصیر در هفته گذشته عده‌ای از اساتید دانش‌کده‌های برق و مکانیک این دانشگاه به‌علت آن‌چه که بد حجابی و بد پوششی می‌خواندند از دادن نمره نهایی گروهی از دانش‌جویان خودداری کردند.

به گزارش دانش‌جو نیوز، این امر که با نصب بنرهایی در ورودی دانشکده‌ها، سخت‌گیری‌های شدید و بعضن توهین‌آمیز حراست دانشگاه در مورد نحوه پوشش و روابط دانش‌جویان هم‌زمان می‌باشد مشکلات شدیدی در وضعیت آموزشی دانش‌جویان به‌وجود آورده است.

در یک مورد یکی از اساتید دانشکده مکانیک که پست معاونتی را نیز در اختیار دارد، با قرار دادن خط تیره به‌جای نمره مقابل نام عده‌ای از دانش‌جویان (اعم از دختر و پسر) گرفتن نمره نهایی درس را مشروط به دادن تعهدنامه‌ای در مورد پوشش و روابط خود با دیگر دانش‌جویان کرده است.

شایان ذکر است که طی ماه‌های اخیر به بهانه بدحجابی فشارهای فزاینده‌ای بر دانش‌جویان وارد آمده است.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , ,