Saturday, 18 July 2015
23 March 2023
پس از هفت ترم تحصیل‌،

«اخراج یک دانش‌جوی بهایی ازدانشگاه»

2010 July 11

خبر / رادیو کوچه

وصال ممتازی از دانش‌جویان بهایی دانشگاه بین‌المللی قزوین، به‌دلیل اعتقاد به آیین بهاییت، از دانشگاه محل تحصیل خود اخراج شده است.

بنا به‌اطلاع گزارشگران هرانا، وی پس از هفت ترم تحصیل و گذراندان 124 واحد درسی در رشته مهندسی کشاورزی – آب در اواسط خردادماه سال جاری هنگام امتحانات پایان ترم از دانشگاه بین‌المللی قزوین اخراج شد. نام‌برده طی این مدت به مراکز مختلف از جمله نماینده مجلس در شهر قزوین و وزارت علوم مراجعه کرده ولی تا کنون پاسخی دریافت نکرده است.

گفتی است در سال‌های اخیر بسیاری از دانش‌جویان بهایی به‌دلیل اعتقادات خود از تحصیل محروم شده‌اند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,