Saturday, 18 July 2015
27 March 2023
رادیو لیچار – قسمت شصت و یكم

«عباس قادری هم امربه معروف می‌کند»

2010 July 14

فرورتیش / رادیو کوچه

lichar@koochehmail.com

در ایران اتفاقات عجیبی رخ می‌دهد که هیچ کس هیچ پاسخی برایش ندارد. اگر شما قرار باشد مشهور باشید و کوچک‌ترین خطایی در پرونده‌تان ثبت شود، از همه جا بایکوت می‌شوید. چه نویسنده باشید، چه خبرنگار، چه بازیگر، فرقی نمی‌کند. یک اشتباه کوچک می‌تواند آینده شغلی‌تان را نابود کند. اما آقای حمید ماهی‌صفت در تلویزیون ظاهر می‌شود و برنامه اجرا می‌کند، در حالی که همیشه کثیف‌ترین جوک‌ها را تعریف می‌کند.

اگر می‌خواهید در ایران خواننده باشید، باید ارزشی باشید. شما فکر می‌کنید آقای عباس قادری، چطوری در تهران زندگی می‌کند و کسی هم بهشون کاری ندارد؟ برای این که فردی مذهبی هستند. آقای قادری در یکی از قطعات زیابی خود، به نکات آموزنده هم توجه داشته‌اند و فرد عاشق را امر به معروف می‌کنند. به آن گوش دهید…

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , ,