Saturday, 18 July 2015
01 December 2023
رییس کل بانک مرکزی ایران خبر داد

«حذف سه صفر از پول ایران قطعی شد»

2009 September 13

20090913-money-koocheh

رییس کل بانک مرکزی ایران از قطعی شدن حذف سه صفر از واحد ریالی پول ایران خبر داد و این اقدام را «مفید» دانست.

به گزارش خبرگزاری ایسنا محمود بهمنی گفت: «در ستاد ویژه‌ای که با هدف بررسی حذف سه صفر از واحد پول ملی تشکیل شده بود در مورد این کار به نتیجه قطعی رسیده‌ایم» در عین حال وی افزود: «این مساله به نظر ما مفید است، اما باید در مورد زمان اجرای آن بیشتر فکر کرد»

طرح حذف سه صفر از پول ایران، دو سال پیش و در دوره ای که طهماسب مظاهری رییس بانک مرکزی بود پیشنهاد شد. اما آقای مظاهری اجرای آن را در کوتاه مدت غیر ممکن دانسته بود و خواستار «بررسی و مطالعه» بیشتر در مورد پیامدهای این اقدام شده بود.

موافقان حذف سه صفر ازواحد پول ایران، این اقدام  را راهکاری برای کاهش حجم اسکناس، کاهش آثار روانی تورم، سادگی در مبادلات و نیز صرفه‌جویی در وقت می‌دانند. هم‌زمان، ترس از تبعات چنین تصمیمی بر اقتصاد ایران، مانع از آن شده که این طرح تاکنون اجرایی شود.  مخالفان این طرح معتقدند که حذف صفرها، فقط اثر ظاهری دارد و هیچ تاثیری در کنترل نرخ تورم ندارد، چرا که از دید آن‌ها تورم بیش از آن‌که از واحد پولی اثر بگیرد، تابع سیاست‌های اقتصادی دولت  است.

حامیان دولت، از «تاثیر مثبت» این روش در سایر کشورهایی که دست به چنین اقدامی زده‌اند، سخن می‌گویند و مثال کشورهایی نظیر ترکیه را که اقدام به حذف شش صفر از پول ملی خود کرده را مطرح می‌کنند. اما مخالفان معتقدند که از یک سو تعداد صفرهای واحد پولی این کشورها خیلی زیاد است و از سوی دیگر آن‌ها، قبل از اینکه دست به حذف صفرها بزنند، تورم را کنترل می‌کنند و این درحالی است که مشکل تورم در ایران کماکان به قوت خود باقی است.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|