Saturday, 18 July 2015
29 March 2023

«آب هندوانه؛ سوخت جدیدی برای خودروها»

2009 September 14

پژوهش گران آمریکایی موفق شدند با استفاده از هندوانه‌هایی که طعم و شکل مناسبی ندارند، سوخت زیستی تولید کنند.

به گزارش مهر، هندوانه در تمام نقاط دنیا به عنوان بهترین میوه فصل تابستان شناخته می‌شود. بسیاری از هندوانه‌ها به دلیل شکل و طعم نامناسب در بازار به فروش نمی‌رسند.

به تازگی گروهی از محققان لابراتوار مرکز تحقیقات کشاورزی جنوب در «اوکلاهاما» موفق شدند با استفاده از این هندوانه‌های به فروش نرفته، اتانول تولید کنند.

این محققان موفق شدند فرایندی را ارایه کنند که می‌تواند از بازمانده‌های کشاورزی که انسان و حیوان به عنوان مواد غذایی از آن ها استفاده نمی‌کنند، سوخت زیستی به دست آورد.

همه ساله در آمریکا حدود 20 درصد از هندوانه‌هایی که وارد بازار می‌شوند به دلیل نامناسب بودن فروخته نمی‌شوند.

به همین منظور در سال 2007 در حدود 360 هزار تن هندوانه به صورت زباله از بین رفت. این در حالی است که شیره این میوه می‌تواند به عنوان یک منبع مهم اتانول زیستی مد نظر قرار گیرد.

60 درصد از هندوانه مغز غنی از قند است به طوری که مغز این میوه از 7 تا 10 درصد گلوکز، فروکتوز و ساکاروز تشکیل شده است.
این محققان موفق شدند 220 لیتر اتانول از هر هکتار زمین زیر کشت هندوانه به دست آورند.

براساس گزارش رویترز، این محققان در این خصوص اظهار داشتند: «شیره هندوانه یک ماده قابل تخمیر است که قبل از غلیظ شدن بیشتر می‌تواند به راحتی با مواد دیگر ترکیب شود. سایر مواد قابل تخمیر مثل شهد و نی‌شکر باید قبل از تخمیر شدن رقیق شوند. این درحالی است که تحقیقات ما نشان داد که شیره هندوانه نیازی به رقیق شدن ندارد.»

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|