Saturday, 18 July 2015
29 March 2023
درخواست نخست‌وزیر پیشین مالزی،

«محدودیت برای سایت‌های غیر‌اخلاقی»

2010 July 22

رادیو کوچه

«مهاتیر محمد» نخست‌وزیر پیشین مالزی در وب‌سایت خود از افول ارزش‌های اخلاقی در جوانان این کشور انتقاد کرد و عدم نظارت بر سایت‌های اینترنتی را یکی از دلایل این پدیده عنوان کرد.

وی در وب‌سایت خود عنوان کرد بی‌اخلاقی جنسی و فساد در میان جوانان مالزی نسبت به گذشته رواج بیش‌تری داشته است و مطالعه تاثیرات اینترنت بر نسل جوان و پیامدهای آن از الزامات اصلی فعالان این عرصه است.

وی هم‌چنین از جامعه جهانی خواست که در مورد جلوگیری از انتشار مطالب غیراخلاقی در اینترنت اقدام اساسی انجام دهند و از مقامات کشور مالزی نیز خواست در مورد سانسور مطالب غیراخلاقی اقدام کنند.

وی همچنین با اشاره به آزادی رسانه‌ها در غرب نوشت این آزادی‌ها در مورد انتقاد از کشورهای جهان سوم مصداق پیدا می‌کند زیرا آن‌ها آزادند تا دروغ بگویند اما وقتی که در‌باره کشورهای خود و غرب می‌نویسند باید به منابع رسمی احترام بگذارند و مطالب را آن‌طور که آن‌ها می‌خواهند بنویسند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , ,