Saturday, 18 July 2015
29 March 2023

«گالری / دیزیت جا افتاده»

2010 July 23

عکس/ محسن رضایی

با خبر شدیم یکی از رستوران‌های مرکز شهر تهران به مشتریان خود «دیزی فوری» ارایه می‌دهد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , , , , 

۲ Comments


  1. azi
    1

    بسیار بسیار جای من خالیه.