Saturday, 18 July 2015
23 March 2023
حائری‌شیرازی:

«با علمی شدن مسایل فساد رواج میابد»

2010 July 24

خبر / رادیو کوچه

محمدصادق حائری شیرازی، عضو مجلس خبرگان رهبری پنج‌شنبه شب در نشست ماهیانه‌ بسیج جامعه پزشکی به داشجویان گفت که امروز شیطان و یهود از راه علوم انسانی وارد دانشگاه می‌شوند و مسایل را علمی می‌کنند و از این راه فساد خودشان را عملی می‌کنند.

حائری شیرازی در ادامه افزود که باید به گفته آیت‌اله خامنه‌ای علوم انسانی باید از قرآن نشات بگیرد و همه باید کمک کنند تا این کار انجام شود.

وی در ادامه با اشاره به آن‌چه انسان را پیش می‌برد بصیرت است و با تاکید بر روشن‌گری و صحبت رهبر جمهوری اسلامی‌ که باعث‌ خاموش شدن فتنه‌ها شده، عنوان کرد این‌ها عنایات الهی است که برای حل اختلاف به آن‌ها داده شده است.

این عضو مجلس خبرگان رهبری با محکوم کردن اقدام تروریستی اخیر در زاهدان، ادامه داد آن آدمی که درگوشه‌ای از‌ عربستان این جریان را تایید کرده است باید بداند که این کار ابتدا خلیفه‌ها را هم کشته چون افراد خود را به آن‌ها نسبت داده‌اند. باید بدانند اگر آمریکا، اروپا و عربستان یا عالم مدینه از این حرکت دفاع می‌کند محکوم است چون این آدم همه چیز داشته اما تفکر و اندیشه نداشته، چراکه هیچ منطقی در عالم این کار را تایید نکرده است.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , ,