Saturday, 18 July 2015
29 March 2023
در پی هم‌کاری کشورها با افغانستان،

«مبارزه علیه مواد مخدر شدت می‌یابد»

2010 July 25

نجیب امیری / دفتر کابل / رادیو کوچه

وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان اعلام کرد پس از این بر علاوه بریتانیا و آمریکا شمار بیش‌تری کشور‌ها، آن وزارت را کمک می‌کند.

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

زلمی افضلی سخن‌گوی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان روز گذشته شنبه در یک نشست خبری گفت: «طرحی که برای مبارزه با مواد مخدر به کنفرانس بین‌المللی کابل ارایه گردید از سوی جامعه جهانی پذیرفته شد.»

وی افزود با با پذیرفته‌شدن این طرح مبارزه با مواد مخدر در افغانستان شدت خواهد یافت.

سخن‌گوی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان اعلام کرد، اگر جامعه جهانی و کشور‌های منطقه در عملی کردن این طرح افغانستان را کمک کند، این کشور تا سه سال آینده عاری از کشت کوکنار خواهد شد.

آقای افضلی افزود در این طرح از جامعه جهانی و کشور‌های منطقه خواسته شده تا در مبارزه علیه مواد مخدر یک‌جا با حکومت افغانستان سهیم باشند.

مسوولان وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان می‌گویند قبل بر این تنها آمریکا، بریتانیا و‌ شماری محدودی از کشور‌ها در مبارزه با مواد مخدر افغانستان را کمک می‌کردند.

برای علاوه کشت و قاچاق مواد مخدر در حال حاضر بر اساس آمارهای رسمی افغانستان بیش از یک و نیم میلیون معتاد دارد که چالشی دیگری برای دولت این کشور محسوب می‌شود.

دولت افغانستان می‌گوید اگر جامعه جهانی این کشور را کمک نکند نه تنها توانایی جلوگیری از کشت و تولید مواد مخدر را ندارد بلکه نمی‌تواند معتادانش را نیز تداوی کند.

این در حالی است که افغانستان از چند سال به این سو بیش از 90 درصد تریاک جهان را تولید می‌کند

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , ,