Saturday, 18 July 2015
17 September 2021
رویکرد اصلی دهمین برنامه توسعه

«افزایش درآمد مردم وکاهش هزینه تولید درمالزی»

2009 September 16

ایرنا

دولت مالزی با تایید رئوس کلی برنامه دهم توسعه این کشور، کار تدوین جهات و جزئیات این برنامه را آغاز کرده است که اصلی‌ترین محورهای آن افزایش درآمد مردم و کاهش هزینه‌های تولید است.

دولت این کشور کار تدوین برنامه دهم توسعه را بر خلاف روند معمول یک‌سال زودتر آغازکرده تا بتواند با فرصت کافی تمامی نظریات و دیدگاه‌های مختلف درمورد آن را دریافت‌کند.

20090916-soc-economymal11

نورمحمد یعقوب وزیر مشاور در دفتر نخست‌وزیر مالزی در این‌باره گفت: «برنامه دهم توسعه مالزی بر شش محور عمده کاهش جرایم، مبارزه با فساد، ارتقای کیفیت آموزش، ارتقای استاندارد زندگی افراد کم درآمد، به‌روزکردن و بهینه‌ساختن زیرساخت‌های کشور و بهبود سیستم حمل و نقل عمومی این کشور استوار خواهدبود.»

دولت در یک‌سال آینده تمامی تلاش خود را برای جلب نظرات و دیدگاه‌های کارشناسانه را انجام‌داده و بر اساس آن این برنامه را در راستای منافع ملی این کشور تدوین خواهد‌کرد.

مالزی برنامه‌های توسعه خود را در قالب برنامه‌های توسعه پنج‌ساله دنبال‌کرده و براساس زمان‌بندی موجود، برنامه پنج ساله دهم توسعه این کشور از سال 2011 آغاز خواهد‌شد.

این کشور به منظور اطمینان از اینکه تمامی تلاش‌ها در جهت بهبود وضعیت اقتصادی در این کشور پیش خواهد‌رفت، دهمین برنامه توسعه خود را براساس یک مدل جدید اقتصادی تدوین خواهدکرد. این مدل جدید براساس خلاقیت و ارزش افزوده بالا تنظیم خواهدشد.

ازجمله نکات موردتوجه در این مدل جدید ایجاد صنایع بیشتر به‌منظور درآمدزایی بالاتر برای مردم و هم‌چنین کمک به آنها برای مواجهه با چالش‌های اقتصادی آینده است.

براساس این گزارش، علاوه بر دنبال‌کردن هدف افزایش درآمد مردم، کاهش هزینه‌های تولید از جمله دیگر اهداف این برنامه اعلام شده‌است.

دولت مالزی بخش‌هایی از اقتصاد این کشور که براساس دانش، مهارت و خلاقیت حرکت می‌کنند را به عنوان بخش‌های اصلی پیشرفت اقتصادی در برنامه دهم مورد‌توجه قرار داده‌است. از جمله این بخش‌ها می‌توان از صنعت توریسم نام‌برد.

با این وجود بخش‌های سنتی اقتصاد مالزی از جمله بخش‌های تولیدی نیز با گرفتن نیروی محرکه از صنایع دانش محور، حرکت خود به سوی تولید درآمد بیشتر برای مردم را ادامه خواهند‌داد.

دولت مالزی در دهمین برنامه توسعه خود، قصد آزاد سازی 27 بخش اقتصادی در این کشور را دارد که از جمله آنها می‌توان به بخش مالی اشاره‌کرد.

افزایش سطح مهارت و دانش کارگران در پیاده‌سازی این مدل جدید اقتصادی ضروری بوده و دولت مالزی توجه ویژه‌ای به این موضوع در برنامه دهم توسعه این کشور خواهد‌داشت.

دهمین برنامه توسعه مالزی برخلاف برنامه‌های پیشین انعطاف‌پذیرتر خواهدبود تا دولت این کشور در برخورد با چالش‌های جدی پیش‌رو بهتر عکس‌العمل نشان‌دهد.

برنامه‌های توسعه اقتصادی مالزی به‌صورت 5 ساله تدوین می‌شوند. درحال حاضر این کشور درحال اجرای برنامه نهم توسعه اقتصادی خود می‌باشد که از سال 2006 شروع شده‌است.

این گزارش حاکی است، دهمین برنامه توسعه اقتصادی کشور مالزی برای دوره 2011 – 2015 تدوین خواهدشد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|