Saturday, 18 July 2015
23 March 2023
نیش عقرب نه از بهر کینه است،

«آنتی‌بادی زهر عقرب زرد تولید شد»

2010 July 28

رادیو کوچه

محققان پارک علم و فناوری خوزستان با جداسازی و شناسایی اجزای سمی زهر عقرب زرد، آنتی‌بادی اختصاصی آن را تولید کرده‌اند. سم عقرب زرد موجب تخریب خون و کلیه می‌شود از این رو کشنده و تاکنون درمان خاصی برای آن وجود نداشته است.

مهندس حسین حنیفی مجری این طرح پژوهشی‌، نام این عقرب را «همی اسکورپیوس لپتوروس» ذکر کرد و گفت: «این عقرب با نام عمومی عقرب «زرد» شناخته می‌شود که بومی ایران است و در منطقه خوزستان دیده می‌شود. این عقرب در این منطقه موجب مرگ و میر به ویژه در کودکان شده است.»

حنیفی به آنتی‌بادی تولید شده اشاره و خاطرنشان کرد: «سم عقرب دارای پروتین‌های زیادی است که یک‌سری از آن سمی و برخی دیگر غیر‌ سمی است. با استفاده از سیستم‌های کروماتوگرافی اجزای سمی زهر را با استفاده از حیوانات آزمایشگاهی شناسایی و جداسازی کردیم و به صورت اختصاصی علیه اجزای سمی، آنتی ژنوم تهیه کردیم.»

وی تاکید کرد آنتی ژن به مرور در بدن حیوان آزاد می‌شود و سیستم ایمنی بدن حیوان به گونه‌ای رفتار می‌کند تا آنتی بادی مورد نیاز را علیه آنتی‌ژن بسازد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , ,