Saturday, 18 July 2015
02 April 2023

«گزیده اخبار مطبوعات روز چهارشنبه افغانستان»

2009 September 17
  • مهم‌ترین عنوان‌های مطبوعات روز چهارشنبه افغانستان

روزنامه هشت صبح

  • مردم خواستار رسیدگی کامل و نه گزینشی و دل‌خواه به تقلبات انتخاباتی هستند

روزنامه ویسا

  • تصمیم کای آیدی به اخراج معاونش از افغانستان

روزنامه چراغ

  • اولین آزمون واقعی سیاست خارجی

روزنامه اراده

  • امریکا باید برای ایجاد ثبات در افغانستان استراتژی خود را تغییر دهد

روزنامه انیس

  • بهترین شیوه تامین امنیت و ثبات در کشور توجه به نیروهای داخلی است

روزنامه اصلاح

  • چرا با گذشت این همه وقت، نتایج انتخابات اعلان نمی‌شود ؟

روزنامه آرمان

  • بیشتر از هشت ملیون نفر در افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|