Saturday, 18 July 2015
25 March 2023
19 میلیون اندونزیایی محروم هستند،

«زندگی بدون برق»

2010 July 29

رادیو کوچه

«سوسیلو بامبانگ یودهوئونو» رییس جمهوری اندونزی روز گذشته چهارشنبه اعلام کرد 19 میلیون اندونزیایی در حال حاضر از برق محروم هستند که این امر نشانه ضرورت فعالیت جدی در این بخش است.

به گزارش خبرگزاری رسمی اندونزی (آنتارا)، رییس جمهوری اندونزی گفت: «تمام تلاش دولت بر این است که مردم فقیر نیز از زندگی خود لذت ببرند و با طرح‌هایی که توسط دولت در حال اجرا است بتوانیم احتیاجات برق این تعداد مردم را برآورده کنیم.»

وی در ادامه گفت: «در حال حاضر 500 هزار خانوار در مناطق شرق وغرب این کشور منتظر دست‌رسی به انرژی برق هستند و این امر باید سریع‌تر انجام شود.»

رییس جمهوری اندونزی در ادامه گفت: «در حالی که افزایش تقاضا در این بخش وجود داشته است اما مقدار برق تولیدی در دوره رییس جمهوری پیشین این کشور در سال 2005 میزان 25هزار مگاوات بوده است و تاکنون نیز در همین سطح باقی مانده است که دولت جدید در طرح های خود قرار است این مقدار را تا 10 هزار مگاوات افزایش دهد با جواب‌گوی نیاز کشور دراین بخش باشد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , ,