Saturday, 18 July 2015
28 September 2021
دانشمندان اعلام کردند

«داشتن ران لاغر خطرناک است»

2009 September 17

داشتن ران‌های بسیار لاغر می تواند نشانه‌ای از افزایش خطر مرگ و یا افزایش احتمال بیماری‌های قلبی باشد.

به گزارش سلامت نیوز، مطالعات اخیر نشان می‌دهد که ران‌های کم‌تر از 57 سانتی‌متر (از نظر محیطی) می‌تواند خطرناک باشد زیرا این مقدار کم به خاطر توده ماهیچه‌ای اندک است.

تحقیقات نشان می‌دهد که مرگ و میر و بیماری‌های قلبی عروقی در افرادی که محیط ران  آن‌ها کم‌تر از 60 سانتی‌متر است بیشتر از سایرین است. البته این مطالعات ثابت نکرده است که این ارتباط چگونه برقرار شده است اما به طور کلی می‌توان گفت که نداشتن توده ماهیچه‌ای کافی  می‌تواند دال بر بیماری یا مشکلی باشد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|