Saturday, 18 July 2015
29 March 2023

«گالری / اعتراض به خشونت در زندان اوین»

2010 August 01

جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی بعد از چند روز بی‌خبری از عزیزان دربندشان‌، برای نشان دادن اعتراض و نگرانی از سلامتی این زندانیان‌، صبح روز شنبه مقابل دادستانی تهران تجمع کردند. خواسته این خانواده‌ها خاتمه دادن به رفتار نا‌مناسب با زندانیان سیاسی است.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , , , ,