Saturday, 18 July 2015
30 November 2020

«گالری/سنگ روی سنگ بند می‌شود»

2010 August 06

آقای بیل دان ساکن سانفرانسیسکو ایالات متحده در سال ۱۹۹۴ پی به انرژی خاصی در خود برد که با این انرژی می‌تواند بالانس اجسام را حتا به مقدار ناچیز حس کند.

او با این انرژی خود در این ۱۵ سال دنیا را با حیرت روبه‌رو کرده است. وی می‌تواند سنگ‌های معمولی و با شیب و اندازه‌های مختلف را با کنترل اعصاب باور نکردنی روی هم سوار کند.

تصاویر گویای همه چیز است و با کنترل اعصاب و حس کردن تعادل اجسام این حرکت را انجام می‌دهد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , ,