Saturday, 18 July 2015
27 November 2020
ارثیه‌ی آیت‌اله خمینی- قسمت پایانی

«گره کور‌ برای نسل سوخته»

2010 August 09

سورنا / رادیو کوچه

غرض از نوشتن این بود که به‌این نتیجه برسم که جمهوری اسلامی که در سال 1357 به‌رهبری آیت‌اله خمینی به‌پیروزی رسید برگرفنه از چند نظام زیر است و مانند گره‌ی کور.

1 – ولایت فقیه‌: نظریه‌ای در فقه شیعه است که نظام سیاسی مشروع در دوران غیبت امام معصوم را بیان می‌کند. نظام جمهوری اسلامی ایران بر مبنای این نظریه تاسیس شده ‌است و حکومتی است دینی.

2 – کمونیسم و مارکسیسم – پیروزی از طریق انقلاب خشونت‌آمیز و هدف آن رسیدن به‌اهداف متعالی جامعه. به‌عنوان مثال انقلاب 1917 روسیه که در پایان به‌شکست انجامید.

3 – فاشیسم – مخالفت با اندیشه‌های سوسیالیستی، مخالفت با لیبرالیسم، تبعیت زندگی همه گروه‌ها از دولت (توتالیتر بودن)، تقدس پیشوا تا سرحد امکان، مخالفت با دموکراسی (دموکراسی را بوالهوسی و خودپرستی می‌نامند، اعتقاد شدید به‌قهرمان‌پرستی،‌ تبلیغ روح رزم‌جویی، نظام تک‌حزب که شوربختانه به‌وضوح در خانه‌ی پدریمان دیده می‌شود و به‌عنوان مثال تقدس آیت‌اله‌ خامنه ای به‌عنوان نماینده‌ی امام زمان و تبلیغ روح رزم‌جویی که باز هم به‌عنوان مثال خط و نشان‌کشیدن برای کل دنیا. این‌گونه نظام‌ها هر کدام جنایاتی را مرتکب شده‌اند که بازهم شوربختانه نمونه‌ی آن در سرزمین پدری‌مان دیده می‌شود.

تصاویر زیر گویای مطلب هستند.

جنایاتی‌که کمونیست‌های چینی در برابر مردم بی‌دفاع خود انجام می‌دهند و جنایاتی‌که جمهوری اسلامی در خیابان‌ها در برابر ملت خود .

این‌بار نمونه‌ی دیگر.

جنایاتی‌که هیتلر در برابر یهودیان انجام داد و کشتار و اعدام‌های سال 1367 بهترین مثال می‌باشد. جالب این‌جاست، این‌گونه جنایاتی که در سرزمین ما اتفاق می‌افتد به‌نام دین می‌باشد و غاصبان خانه‌ی پدری مشروعیت خود را از خداوند می‌گیرند.

باری، در پایان سخنم می‌نویسم این گره‌ی کوری که آیت‌اله خمینی برای نسل سوخته‌ی ما برجای گذاشت، در ظاهر باز‌کردن آن بسیار سخت و دشوار می‌باشد ولی در باطن آسان است.

نیاز به‌همت فرزندان حقیقی ایران می‌باشد. به‌امید آن‌روزی‌که این گره هر چه و هر چه زودتر باز گردد.

منابع :

انقلاب ۱۳۵۷ ایران

ولایت فقیه

نظریه انتخاب

ولایت مطلقه فقیه

فاشیسم

کمونیسم

مارکسیسم

جنگ ایران و عراق

پذیرش قطع‌نامه 598، جام زهر

محاکمه و اعدام‌های شهریور

قتل‌های زنجیره‌ای

سعید امامی

حادثه ی کوی دانشگاه

انتخابات سال 1388

بیشتر بخوانیم:

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , ,