Saturday, 18 July 2015
25 November 2020
مقاله مربوط به مذهب و سکولاریسم ،

«کل‌، کاذب است»

2010 August 10

مطلب‌هایی که در این بخش تارنمای رادیو کوچه منتشر می‌شود یا انتخاب دبیر روز سایت و یا پیشنهاد دوستان رادیو است که می‌تواند از هر گروه یا دسته و یا مرامی باشد. نظر های مطرح شده در این بخش الزامن نظر رادیو کوچه نیست. اگر نقد و نظری بر نوشته های این بخش دارید می توانید برای ما ارسال کنید.

نویسنده : تقی رحمانی

مقدمه: با پیدایش جنبش سبز بحث‌های حاشیه‌ای اما تامل‌برانگیز سکولار مذهبی  طرح شدند‌. این بحث‌ها می‌توانند به عنوان قسمتی از دیالوگ ملی  باشند که نام آن را از مقاله آقایان رضا سیاووشی و مهرداد مشایخی وام گرفته‌ام. از سوی دیگر این بحث‌ها می‌توانند فضایی تنش‌آلود و اختلاف‌انگیز را به وجود آورند که بر کیفیت جنبش سبز هم تاثیر منفی می‌گذارد.

این نوشتار در ادامه مقاله مربوط به مذهب و سکولاریسم  و دولت قانون‌مند است که  عطف به نظرات بخشی از اندیش‌مندان سکولار از جمله آقای «محمد‌رضا نیکفر» است که صورت مسئله مذهب را در برابر سکولاریسم  قرار می‌دهد. شاید لازم به یادآوری باشد که نگارنده به عنوان روشن‌فکر مسلمان با گرایش مذهبی در ردیف هزاران هزار مذهبی و غیرمذهبی قرار می‌گیرم که جوانی‌شان را حکومت دینی ستانده است. البته بنده خوش شانس  بوده‌ام زیرا هزارا ن نفر هستند که خوش شانس‌تر از ما نبوده و جان و مال داده‌اند.

چنین معرفی باعث می‌شود که خواننده و مخاطب این مقاله احساس کند فضای زندگی‌، فکری و عملی نویسنده چه بوده است. بسیاری از روشن‌فکران مذهبی به حکومت دینی باور نداشته‌اند. از جمله نگارنده که به خاطر این اعتقاد 14 سال زندان کشیده‌ام. در این‌جا لازم است از نوشته‌های دقیق آقایان شیدان وثیق درباره سکولاریسم‌، لائیسیته و هم‌چنین از مقالات مستدل درباره تفاوت سکولاریسم و لائیسیته در رابطه با حکومت نوشته  آقای احمد فعال تشکر کنم.  مطالب آقایان احمد فعال و شیدان وثیق  به دلیل توجه به نظریه و مدل راهگشا نقطه‌های اختلاف و تفاهم را مشخص‌تر می‌کنند اما نگاه کلان و علمی  با گرایش فیلسوفانه یا کلامی چنین ویژگی ندارند. این مقاله را به آقایان وثیق، نیکفر و فعال تقدیم می‌کنم.

هر چه خوبان همه دارند تو تنها داری

قبل از انقلاب مذهبی‌ها و مارکسیست‌های ایرانی معتقد بودند که باورهایشان ناب است در نتیجه بدیل شایسته پهلوی هستند. همه خوبی‌ها در نزد آنان است  و اسلام آن است که اینان می‌گویند. یا مارکسیسم همان است که ایشان می‌گوید. کار بدین منوال رفت  تا این‌که بعد از انقلاب انواع اسلام‌ها  و گرایشات مارکسیستی سر بر آوردند. گفته‌اند که جنگ برادارن خونین‌تر است. از قضای روزگار چون اسلامی‌ها دارای قدرت بیش‌تری بودند  بر مسند حکومت نشستند و حکومت جمهوری اسلامی شکل گرفت. همه جریان‌های اسلامی منتقد و غیرمنتقد در کلیت به قانون اساسی 1358 ه.ش ملتزم شدند. گر چه برخی جمهوری رادیکال اسلامی‌، عده‌ای جمهوری دموکراتیک و برخی حکومت اسلامی می‌خواستند. اما در میدان عمل و تجربه مشخص شد که صفت اسلامی یا قید اسلامی همان مفهوم کلی است که فقط بر‌ای مقابله با دیگرانی که اسلامی نیستند کاربرد دارد‌. به عبارتی این صفت و قید سلبی است و نه اثباتی  یعنی این‌که ما چه نیستم را به خوبی توضیح می‌دهد اما مسئله ما چه هستیم را حل نمی‌کند.

پس به جاست که سکولاریسم مورد نظر خود را توضیح دهیم و از مدل خود حرف بزنیم اما تا زمانی که باور داشته باشیم که یک نوع مدل سکولار از مفهوم آن بر می‌آید مابقی نادرست هستند استبداد را بازتولید کرده‌ایم

چرا که در مقام عمل و طرح الگو اختلاف‌ها آشکار شد. ملی مذهبی‌ها با نظریه ولایت فقیه مخالف بودند. در میان طرف‌داران ولایت فقیه نیز انواع مطلقه، مقیده  و منتخبی ظاهرشدند. در نوع مشروعیت این ولایت نیز اختلاف نظر به وجود آمد. این اختلافات هنوز هم ادامه دارد. نتیجه این شد که در مقام سلب و نقد دیگری سپهر هویتی لازم است اما کافی نیست. در مقام اجرا  عمل از مفهوم باید به مصداق‌ها  و مدل‌ها رسید. به عبارتی هیچ مشکلی را حل نکرده‌ایم و شاید بر موارد اختلافات ناخود‌آگاه افزود‌ایم. این جمله را گفتم تا به مشکل امروز برسم. گویی در این مملکت سامانه قانو‌ن‌مند‌تجربه آموختن ندارد  و قرار نیست تجربه‌ای را مکرر  تکرار نکنیم اما هر لحظه این بی‌صورت تکراری در نقشی جدید ظاهر می‌شود و بازتکرا‌ر می‌کنیم چیزی را که آزموده‌ایم.  صورت مسئله سکولاریسم در جامعه برای عده‌ای همان  مرغ تخم طلای اسلامی و یا  مارکسیست قبل از انقلاب شده است.

حال این مفهوم سکولار در حالات مختلف فعلی‌، صنفی و  قیدی آن انواع برداشت‌ها و قرائت‌هایش را دارد  و برخی از متفکران سکولار حتا از به کاربردن آن در مدل‌های حکومتی پرهیز می‌کنند. با این وصف برای اندیشمندانی که بسیار بسیار محترم هستند  سکولاریسم و سکولاریزاسیون همان کلید نجات جامعه ایران شده است  و این دارو را به جامعه تجویز می‌کنند. حال اگر این جامعه چنین دارویی را بپذیرد یا این‌که این دارو در جامعه ما پیدا شود یا وجود داشته باشد خود موضوع دیگری است اما به صورت مداوم به شکل کلی  و کلان بر نحوه کاربرد آن اصرار می‌شود. در میان اندیشمندان درباره اسلام و سکولاریسم بحث مفهومی فراوان است. اما بحث مصداقی اندک است.

به استثنای دو یا سه نفر مابقی بحث‌ها کلی‌، کلان‌، مفهومی  و بدون مصداق معین و ارایه مدل است.  اکثر روشن‌فکران مسلمان و سکولار به دلیل نگاه غیرراهبردی این گونه بحث می‌کنند و تمایل چندانی به نگاه مصداقی ندارند  اگر کسانی با گرایش مصداقی سخن بگویند گویی وارد محوطه خاکی بحث شده‌اند. بدون رد و نفی بحث‌های کلی  و مفهومی که برای جامعه لازم اما ناکافی هستند نگارنده اعتقاد دارد نیاز جامعه تفاهم مصداقی و نه مفهومی است. ما در عرصه روشن‌فکری به اشباع‌، تکرار و اعتیاد در قلمرو مفاهیم کلی از قبیل اسلام سکولاریسم‌، آزادی  و عدالت رسیده‌ایم.  در اشباع مفاهیم به اوج رسیده‌ایم  و در مصادیق و مدل‌ها در اول راه هستیم.

طرح نظام، ایده و باور سکولاریسم  و سکولاریزاسیون امر مناسبی است اما مسئله جامعه ما ایده و باور سکولار نیست بلکه معتقدان به این ایده  باید  در مورد چونگی نظام‌، اهداف آن و چگونگی تحقق آن بحث کنند

باعطف به تجربه قبل از انقلاب که از دوران نوجوانی و جوانی توشه‌ای از آن برای من باقی مانده است باید نکاتی را سکولارها مورد توجه قرر دهند.

نظام سکولار تنها بدیل حکومت در ایران نیست چرا که مدل واحدی برای نظام  سکولار  نه در مدل و نه در مفاهیم وجود ندارد اگر چه از  وجه سلبی در مقابل حکومت دینی  از واژه سکولار استفاده می‌کنیم اما باید توجه داشته باشیم چنین اجماعی در مورد نظام سیاسی سکولار حتا میان سکولارها و تجربه عینی نظام‌های سکولار وجود ندارد.

پس به جاست که سکولاریسم مورد نظر خود را توضیح دهیم و از مدل خود حرف بزنیم اما تا زمانی که باور داشته باشیم که یک نوع مدل سکولار از مفهوم آن بر می‌آید مابقی نادرست هستند استبداد را بازتولید کرده‌ایم. باید پذیرفت هر مذهب و مکتب بعد از مرحله تثبیت انواع گرایش‌ها و مدل‌ها را از خود ارایه می‌دهد.  تجربه نشان داده  که عشق بازان به یک باور  و عقیده از نخستین قربانیان همان نظام خواهند بود‌. این تجربه در تاریخ فراوان تکرار شده است. بر سر ملی مذهبی‌ها بعد از حکومت جمهوری سلامی چه آمد؟ بر سر سوسیالیست‌های صادق در نظام کمونیستی چه آمد؟ بر سر طرف‌داران نظام سلطنتی مشروطه که شاه را فقط  سلطان می‌خواستند چه آمد؟ سرنوشت این عشق‌بازان هجران و دربه دری و مشکلات و مصائب فراوان است.

هر کس حق دارد باور و عقیده  و مدل حکومتی خود را ترویج‌، تبلیغ و تبیین کند اما گفت‌وگوی مفید در جامعه زمانی صورت می‌گیرد که مفاهیم و مصادیق بر سر یک نظام‌، باور و عقیده با یکدیگر تناسبی منطقی پیدا کنند. باید پذیرفت هیچ نظام‌، باور یا عقیده‌ای نمی‌تواند از رقیب داخلی نامیمون مصون بماند. چرا که آدمی هر چیزی را فاسد یا تعالی می‌بخشد. در نزد سکولاریسم  نظام بدیل دنیای مدرن است که جز خوبی‌، عدالت و آزادی از آن طراوش نمی‌کند. تمدن بشری تا قرن هیجدهم از امر معقول خالی بود و همه نظام‌های گذشته بر مصائب انسان افزوده‌اند و در عمل ناکارآمد نشان داده‌اند. اما به ناگهان ستاره‌هایی درخشیده  و میرمجلس شده  و دل‌های رمیده انسان‌ها را انیس و مونس شده‌اند. این‌گونه دیدن جهان آیا می‌تواند توصیف عقلی و منصفانه تاریخ بشر باشد؟

در این روایت هر آن‌چه خسرو عقل مدرن و نظام سکولار می‌کند شیرین هم می‌کند و هر جا که ایرادی برجاست از ایدئولوژی یا از رسوبات شبه مذهبی است. اما غافل از این‌که ایدئولوژی محصولی مدرن است  و مارکسیسم‌، فاشیسم و مدل لیبرالیسم حکومتی جهان سومی را نمی‌توان شبه مذهبی نامید. حتا بنیادگرایی محصول شرایط مدرن جدید است. این همه قضاوت‌های  نادرست از کجا می‌آید؟ پاسخ این است که پذیرفته‌ایم کالایی که ما عرضه می‌کنیم حرف ندارد و اگر دارد پیرایه‌ای است  که به آن افزوده‌اند و از غیر آمده است. مگر بسیاری مذهب‌ها نمی‌گویند که هر عیب هست از مسلمانی ماست اما برخی اندیشمندان سکولار تا این حد هم انعطاف ندارند بلکه معتقدند که هر عیب  است از نفوذ رسوبات گذشته است و الا این حرف‌ها به عقیده و نظام سکولار نمی‌چسبد در حالی که واقعیت عقاید و جوامع با ما چنین نمی‌گوید. اگر دقیق شویم متوجه می‌شویم  مدل‌ها و نظام‌ها با باور و عقاید فاصله دارند و قرار نیست که این فاصله‌ها منتفی شوند یا به صفر برسند اما وجود باورها و عقاید برای پالایش و سنجش نظام‌ها و مدل‌ها مفید و لازم هستند.‌

در تداوم نگاه برتر نشاندن و منحصر به فرد کردن  یک عقیده‌، باور و نظام بر دیگر عقاید پیش شرط‌های غیر‌تاریخی و غیر‌مستدل دیگری هم وارد می‌شود. تاریخ گذشته بشر قبل از عصر روشن‌گری جنبه درخشانی ندارد  و در این دوران طولانی درخشش موقت رخ داده که البته این رخداد هم طلوع عقل بوده است. در حالی که به تعبیر بسیاری  و به خصوص آنتونیو گرامشی گفتمان عدالت انسانی را انبیا شکل داده‌اند.

در این نگرش مذهب متهم اصلی می‌شود  و حتا محاکمه سقراط را مذهبی‌ها انجام دادند. جنگ مذهب علیه مذهب که بخش مهم تاریخ بشر است نادیده گرفته می‌شود و مذهب یک‌سره منفی می‌شود. در این قضاوت عجولانه‌، تند و سریع از تاریخ بشر نتایج منصفانه اخذ نمی‌شود. سوظن به مذهب اساس کار است. گویی انبیا با مذاهب رسمی درگیر نشده‌اند و ادیان کارکرد دوگانه و چندگانه نداشته‌اند. و یا از یک دین مذاهب گوناگون و مخالف بروز نکرده که با یکدیگر درگیر هم شده‌اند. آغاز نادرست در یک‌سره برتر‌بینی سکولار در همین‌جا متوقف نمی‌شود. تاریخ بشر اسیر مقطعی از تاریخ یک جامعه یا دوره خاص می‌شود تا تاثیر سخن و ادعا ثابت شود. در نتیجه کار از تاویل تاریخ به تلوین تاریخ بشر می‌رسد و تا به امروز ادامه می‌یابد. در نتیجه هر آن‌چه مطلوب نیست نتیجه باور سکولار نیست بلکه شبه مذهبی است یا ریشه مذهبی دارد یا ایدئولوژیک است. مارکسیسم استالینی‌، نازیسم هیتلری و فاشیسم موسولینی، جهان‌گرایی نئوکان همه شبه‌مذهبی قلمداد می‌شوند یا ایدئولوژیک.

اما توضیح داده نمی‌شود که چرا پدیده‌های مدرن شبه مذهبی یا جایگزین مذهب هستند. به خصوص مفهوم و صورت بندی ایدئولوژی همه مدرن هستند. این انتزاع در همین جا پایان نمی‌گیرد. ناچار تاریخ معاصر و جامعه ایران را در بر می‌گیرد. متهم ردیف اول یک نام کلی به نام دین است که از آغاز تاریخ مکتوب بشری تا به امروز مانع سعادت انسان‌هاست‌. در واقعیت این اتهام بسیار کلی و نارواست اما از آن‌جایی که  قرار است که تاریخ گذشته بشر با کارنامه حکومت دینی  و تجربه حکومت کلیسا خوانش شود  این اتهام نیز وارد می‌شود.

حتا اگر همه یک جامعه مسلمان باشد  باز هم مسلمانی و فرهنگ اسلامی می‌تواند ایدئولوژی‌های گوناگون داشته باشند این ایدئولوژی‌ها هم‌اکنون در جامعه ما و کشورهای مسلمان وجود دارند در حالی که در جوامع مسلمان و غیرمسلمان و پیروان سایر مکاتب نیز وجود دارند

در این نقادی بدون توجه به ظرافت جدایی یا تفکیک دین از قدرت و حکومت و دولت و عنایت به این‌که قدرت بی‌مهار فساد می‌آورد چه دینی و چه غیردینی جای متهم نیز عوض می‌شود و به ناگاه به جای نقد حاکمیت بی‌مهار دین در کلیت خود محاکمه می‌شود. در مورد تاربخ معاصر هم وضع به همین منوال است. اگر قدرت محور  و دولت محور نباشیم  و آن‌چه حاکم است را حق ندانیم باید توجه داشته باشیم ایده تفکیک نهاد دین از دولت  و مخالفت با ولایت فقیه در اول انقلاب با صدای بلند از سوی مذهبی‌ها بلند شد. مارکسیست‌ها هم با ولایت فقیه مخالف بودند اما آن‌ها به تقسیم ثروت می‌اندیشیدند و نه تقسیم قدرت.

نگاه تاریخی و انضمامی به ما می‌گوید که در روایت تاریخ دقت یا حوصله داشته باشیم. با احترام به همه مدافعان آزادی و عدالت به شهادت تاریخ سی ساله باز هم جریان‌های مذهبی با حکومت دینی بیش‌ترین چالش را داشته‌اند. البته قصد دفاع از عمل‌کرد همه این جریان را ندارم اما ایده تفکیک نهاد دین از دولت در عین باور به اسلام اجتماعی و سیاسی باوری است که در جامعه ما طرف‌دار فراوان دارد.

اسلام در قرآن و زندگی پیامبر‌، سنت امامان و اهل سنت  روایت سیاسی دارد  منتها بحث بر سرتنظیم این روایت با حکومت‌، دولت و قدرت است. نگاه روادارانه به تاریخ سی ساله نشان می‌دهد باید به روایتی از دین با سوظن نگاه کرد نه این‌که  به کل دین‌داران مسلمان با سوظن نگریسته شود. باید به دین دولتی با سوظن نگریست که آزمونش را  نامناسب پس داده است.  اما با جریان‌های دینی باید متناسب با شان و فعالیت آن‌ها برخورد کرد  و قاعده سوظن را بر شهروندان مذهبی تسری نداد. به خصوص جریان‌هایی که با حکومت دینی مخالف بوده‌اند و برای این مخالفت هم هزینه داده‌اند.

اگر تعریف از سکولاریسم در روایت خاص از آن «رواداری و مدارا‌، تفکیک نهاد دین از دولت  و تفکیک قوا» باشد و یا این‌که سکولاریسم برابری حقوقی زنان و مردان و یا رسیدگی به حقوق همه اقوام ایرانی در نظر گرفته شود به نظر می‌رسد که این روایت به نوعی گویای سکولاریسم است که البته مورد توافق همه سکولارها نیست. اگر چنین تعریف کاربردی از سکولاریسم داشته باشیم دیگر دیدگاه‌های انتزاعی و تاریخی و مواجهه آن با مذهب لزومی ندارد.  یعنی لزومی ندارد از مبنا سکولاریسم را در مقابل مذهب قرار دهیم. نیروهای نوگرای مذهبی هم به این خواسته‌ها  باور دارند و در راه تحقق آن تلاش می‌کنند‌. ممکن است که یک مذهبی رواداری و مدارا با دیگری را از قرآن و منابع مذهبی استخراج کند. اما مهم این است که قوانین رواداری و حتا برابری حقوق شهروندان نوشته و اجرا شود.

مسابقه من و دیگری باید بر سر بهتر اجراکردن آن باشد. مسئله تفکیک نهاد دین از دولت  مقوله‌ای است که مورد توافق بسیاری از مذهبی‌ها و جریان‌های سیاسی بوده است که بر سر اجرای آن ایستادگی کرده‌اند. تفکیک نهاد دین از دولت قبل از سکولارها هم مطرح بوده و در میان مذهبی‌ها طرف‌دار داشته است. معضل سکولارهای تمام عیار متاثر از غرب انکار نقش دین در زندگی خصوصی و عرصه عمومی است وگرنه  تفکیک نهاد دین از دولت نمی‌تواند در مبانی سکولاریسم بگنجد.

تفکیک قوا هم اصل پذیرفته در دنیای مدرن است که بدون انجام آن کار هیچ دولتی پیش نمی‌رود. با این وصف مسئله این است که این سه اصل الزامن از مسئله سکولار نشات نمی‌گیرند. مذهبی‌ها و دیگران نیز می‌توانند به این سه اصل برسند و بر سر آن توافق کنند. قبل از برآمدن اندیشه سکولار مدرن رواداری یا تفکیک مقام‌ها در حکومت‌های گذشته ایران و امپراطوری‌ها  وجود داشته که پاسخ‌گوی نیاز زمانه بوده‌اند. از طرفی این سه اصل و سایر اصولی که اجرای حقوق بشر را تضمین می‌کنند شایسته نام دولت قانون‌مند است که می‌تواند حامی سکولار و مذهبی داشته باشد.

به عبارتی نام ایدئولوژی خاص از یک نظام برداشته می‌شود.  زیرا که یک جامعه مدرن نمی‌تواند در کلیت خود به نام یک ایدئولوژی شناخته شود. حال این ایدئولوژی می‌خواهد مذهبی باشد یا غیر‌مذهبی.

حتا اگر همه یک جامعه مسلمان باشد  باز هم مسلمانی و فرهنگ اسلامی می‌تواند ایدئولوژی‌های گوناگون داشته باشند این ایدئولوژی‌ها هم‌اکنون در جامعه ما و کشورهای مسلمان وجود دارند در حالی که در جوامع مسلمان و غیرمسلمان و پیروان سایر مکاتب نیز وجود دارند

خاتمه

به نظر می‌رسد که اصرار بر تقابل مذهبی –سکولار و تلاش برای ایجاد زمینه تاریخی و اجتماعی برای تقابل آن هر فرد و جریانی را از نگاه نقادانه و منصفانه دور می‌کند و به تصمیمات عجولانه‌ای می‌رساند که بیش‌تر بر سوظن‌ها می‌افزاید. در حالی که برخی از سکولارها یا مذهبی‌ها چنین قصد و نیتی ندارند. می‌توان از سوظن به سوی تاویل و تفاهم حرکت کرد و دولت قانون‌مند با معیار حقوق بشر و دموکراسی را با توجه به استقلال هر جریان در دفاع از اصول اساسی حقوق بشر و دموکراسی به رسمیت شناخت. در این صورت این امکان وجود دارد  که تعامل برای جامعه  و دولت‌سازی مدرن در ایران گامی  رو به جلو بردارد.

درباره ایده دولت قانون‌مند بازخواهم نوشت.


«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,