شنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۴
21 September 2016

«کارتون / و من برای فروش هستم…»

۱۳۸۹ مرداد ۲۰

مرتضا خسروی (هیچ) / رادیو کوچه«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , , , , 

۱ Comment


  1. مسعود
    1

    مرتضای عزیز…خوشحالم که هنوز میتونم کارهاتو دنبال کنم با وجود شرایط دشوار .زیباست