Saturday, 18 July 2015
29 November 2020

«گالری/اهدایی رییس‌جمهوری به پرفسورفرای»

2010 August 13

منبع: آژانس فارس نیوز

عکس : حمیدرضا نیکومرام

ماجرا چیست؟

در همایش ایرانیان مقیم خارج، دکتر فرخ سعیدی استاد دانشگاه هاروارد به پشت تریبون رفت و به معرفی استاد ریچارد فرای پرداخت و اظهار داشت: «استاد فرای نخستین کسی است که از دکتر علی‌اکبر دهخدا لقب ایران دوست را گرفته است.»

ریچارد فرای هم طی سخنانی اظهار داشت: «سال‌هاست که خود را یک ایرانی می‌پندارم و آرزوی من این است که مرگ مرا در کنار زاینده‌رود اصفهان، نصف جهان قرار دهد و بدین‌وسیله از رییس‌جمهور ایران می‌خواهم که این تقاضای مرا بپذیرد.»

در پاسخ رییس‌جمهوری هم خطاب به وی عنوان کرد: «ما به جای آن یک باب منزل مسکونی در اصفهان به شما می‌دهیم که تا هر وقت بخواهید در آن‌جا زندگی کنید.»

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , , , ,