Saturday, 18 July 2015
02 December 2020
علی مطهری:

«دوران نیمه‌خفقان در کشور حاکم است»

2010 August 14

خبر / رادیو کوچه

روز پنج‌شنبه علی مطهری، نماینده اصول‌گرای مجلس، در گفت‌وگویی با یک نشریه‌ بار دیگر با انتقاد از محمود احمدی‌نژاد و اطرافیانش، آن‌ها را به گروه فرقان تشبیه کرده و اظهار داشت بسیاری از روحانیون تنها به دلیل ملاحظه رهبری از وی حمایت می‌کنند.

علی مطهری، در مصاحبه با هفته‌نامه سروش با اشاره به شرایط پس از انتخابات، تصریح کرد که بر کشور شرایط «نیمه خفقان» حاکم شده، به نحوی که حتا بسیاری از مطبوعات و سایت‌های موجود از بیم تعطیل شدن، مصاحبه‌های وی را کامل چاپ نمی‌کنند.

این نماینده اصول‌گرا هم‌چنین به دوران انتخابات نیز پرداخته و با انتقاد از کسانی که دنبال نظر آیت‌اله خامنه‌ای در مورد کاندیداها بودند، تاکید کرده است اگر رهبر هم نظر به یکی از کاندیداها نظر داشته باشد، می‌توان به دیگر کاندیداها رای داد چرا که به گفته او انتخابات موضوعیت خود را از دست می‌دهد.

گفتنی است پیش‌تر علی مطهری مجلس هفتم و هشتم را، مجلسی «تاحدودی تحقیر» شده خوانده که قاطعانه در برابر دولت موضع نمی‌گیرد، وی هم‌چنین خواستار «سوال» از رییس دولت در مجلس است تا به گفته وی «قانون‌گریزی‌»های محمود احمد‌ی‌نژاد کنترل شود.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , ,