Saturday, 18 July 2015
17 September 2021
مهارت‌هاي زندگي

«پرهیز از دروغ»

2009 September 24

مریم انجیدنی/ رادیوکوچه

آیا تاکنون بر این تامل داشته‌ایم  که ضرورت بیان موضوعاتی که به صحت آن اطمینان نداریم چیست و معضلات ناشی از آن کدام است؟

در روایتی از امام رضا (ع) آمده‌است: «نگاه نکنید به نماز بسیارخواندن، روزه بی‌شمارگرفتن، حج فراوان رفتن، نیکی چندان کردن و شب را به ذکر خدا نگه‌داشتن، بلکه نگاه کنید به راستی در گفتار و درستی در کردار»

آیا می‌دانید دروغ گناهی است زاینده و از آسان‌ترین گناهان است و هر کس در خطر ارتکاب آن قرار دارد، زیرا  دروغ را ناتوان‌ترین اشخاص در بیشتر اوضاع و احوال می‌توانند به‌کار برند.

20090924-soc-lie

یکی از نویسندگان بزرگ می گوید: «ما مجبور نیستیم همیشه حقیقت را بگوییم اما ما مجبوریم که دروغ نگوییم.»

با کمال تاسف رواج دروغ‌گویی در جامعه ما هر روز فزونی گرفته و آن چنان این صفت ناروا به صورت عادت درآمده که به این امر توجه نداریم که دروغ یک گناه کبیره است و کلید گناهان می‌باشد و این درحالی است که در قرآن کریم در 28 آیه در خصوص دروغگویی و  عواقب آن تاکید شده‌است.

امام صادق در این زمینه می‌فرماید: «برای دروغ‌گو‌شدن همین بس که انسان هر چه را می‌شنود نقل کند.»

و آیا می‌دانید که غلوکردن، لاف‌زدن کم را بیش و بیش را کم، بد را خوب و خوب را بد، کوچک را بزرگ و بزرگ را کوچک خواندن همگی در زمره دروغگویی به شمار می‌رود.

به عقیده صاحبنظران، دروغ  انسان را به ذلت می‌کشاند به طوری‌که با تکرار و تبدیل آن به یک صفت، دروغ‌گویان شرم و حیا را کنار گذاشته و با کمال وقاحت در حضور کسانی که آنان را می‌شناسند دروغ می‌گویند و گاهی یکی از حاضران را به راستی سخن خود گواه می‌گیرند.

این درحالی است که دروغ‌گو به تدریج شجاعت و عظمت روحی خویش را از دست می‌دهد و این خود موجبات بی‌اعتمادی مردم را ایجاد می‌کند.

درحالی‌که راست‌گو قایل به نقد منصفانه شخصیت خود و دیگران است، راست‌گو شخصیتی دارد که دروغ‌گو فاقد آن است، راست‌گو شجاعت و عظمت روحی داشته و از حقیقت‌گویی بیمی ندارد.

راست‌گو همان‌گونه که هست خود را نشان می‌دهد،زیرا پاکی، درستی و بزرگواری نقطه سیاهی نیست که آشکارشدنش ایجاد ناراحتی کند، راست‌گو اگر چیزی را نداند نداستن را برای خود عیب نمی‌داند تا به دروغ ادعای دانستن کند، او باکمال سربلندی می‌گوید: «نمی‌دانم» و درپی یادگرفتن می‌رود.

در این رابطه جامعه شناسان معتقدند و هشدار می‌دهند که با رواج دروغ‌گویی اعتماد اجتماعی که خمیر مایه انسجام و نظم یک جامعه است به شدت تخریب می‌شود.

به عقیده آنان در شرایطی که امکانات برای پیشرفت کفایت نکند، افراد متوسل به دروغ‌گویی می‌شوند، وقتی تناسب بین اهداف اجتماعی و امکانات برای رسیدن به آن‌ها وجود ندارد، مردم به دنبال راه‌حل‌های نامعتبر اجتماعی می‌روند که دروغ‌گویی یکی از این روی‌کردهاست و از سوی دیگر وقتی نابرابری در یک جامعه تشدیدشده و راه‌های تحرک محدود‌شده و هزینه ارتقا نیز زیاد می‌شود؛ دروغ گفتن سهولت یافته و راه‌کار می‌شود.

داریوش کبیر در نوشته‌ای بر دیوار کاخ آپادانا آورده‌است: «خداوندا  این کشور را از دشمن و رواج دروغ‌گویی مصون بدار.»

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , ,