Saturday, 18 July 2015
28 September 2023
یک فعال مدنی در انتظار یک تخت خالی در بیمارستان امام حسین،

«انتقال محبوبه کرمی به بیمارستان پس از آزادی از زندان»

2010 August 30

خبر / رادیو کوچه

روز یک‌شنبه محبوبه کرمی فعال زنان و حقوق بشر پس از آزادی از زندان به بیمارستان امام حسین منتقل شده است.

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

برادر خانم کرمی در گفت‌وگو با رادیو کوچه وضعیت روحی ایشان را نامساعد اعلام کرد و گفت‌:  «به دستور پزشک معالج ایشان را به بیمارستان منتقل کردیم و در حال حاضر به علت نبودن تخت خالی در بیمارستان امام حسین در صف انتظار به سر می‌بریم.»

محبوبه کرمی در روز 11 اسفند 88 بازداشت و تا زمان برگزاری دادگاه در زندان اوین به سر می‌برده است نام‌برده در روز 27 مرداد ماه با تودیع وثیقه 500 میلیون تومانی از زندان آزاد شد.

ما برای بستری او در بیمارستان امام حسین مراجعه کردیم اما تخت خالی نبود و در صف انتظار بودیم.

از نظر جسمی و روحی او در چه شرایطی است؟

شرایط جسمی او نسبتن خوب است اما از نظر روحی ناراحت است.

در این مدتی که آزاد شد تهدید نشد؟

خیر.

وکیل او برای حکم صادر شده اعتراضی کرد؟

قصد دارند که اعتراض کنند اما هنوز اعتراض نکردند. فرصت قانونی او ده روز دیگر ادامه دارد.

توضیخ دهید چه‌طور آزاد شد؟

جلسه‌ی دادگاه او در روز 23 مرداد ماه تشکیل شد. بعد از این‌که محبوبه و وکیل او دفاعیات خود را بیان کردند، برای او وثیقه‌ی 500 میلیون تومانی قرار دادند.  ما با تودیع این وثیقه توانستیم محبوبه را آزاد کنیم.

همان روز و بعد از دادگاه آزاد شد؟

نه خیر در 27 مرداد آزاد شد.

بیشتر بخوانید:

«چهارسال حبس برای فعال حقوق زن»

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , 

۱ Comment