شنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۴
23 September 2016
با تحقیق بر روی بزرگ‌سالان به‌دست آمد،

«نوشیدن آب قبل از غذا به رژیم غذایی کمک می‌کند»

۱۳۸۹ شهریور ۱۰

رادیو کوچه

دانشمندان در ویرجینیا در آخرین تحقیقات خود دریافتند که افرادی که رژیم دارند در صورت نوشیدن دو لیوان آب پیش از هر وعده غذایی پنج پوند (دو کیلو و 270 گرم) وزن کم کنند.

آن‌ها این موضوع را بر 48 بزرگ‌سال که طی 12 هفته به دو گروه تقسیم شدند آزمایش کردند.

محققان می‌گویند درحالی که نوشیدن آب – با کالری صفر – می‌تواند باعث احساس سیری شود، آب زیاد هم می‌تواند خطرات جدی داشته باشد.

محققان یافته‌های خود را در نشست ملی انجمن شیمی آمریکا در بوستون ارایه کردند.

همه بزرگ‌سالانی که در این مطالعه شرکت کردند 55 تا 75 سال داشتند.

طی یک دوره 12 هفته‌ای، آن‌هایی که آب نوشیدند بیش از هفت کیلوگرم وزن کم کردند درحالی که سایرین کم‌تر از پنج کیلوگرم وزن کم کردند.

مطالعه‌ای در گذشته نشان داده بود که افراد میان سال و سال‌خورده که پیش از وعده غذایی دو لیوان آب می‌نوشیدند، در جریان مصرف آن وعده 75 تا 90 کالری کم‌تر می‌خوردند.

محققان می گویند که نوشیدنی‌های رژیمی و سایر نوشیدنی‌هایی که در آن‌ها از شیرین‌کننده‌های مصنوعی (بدون کالری) استفاده می‌شود نیز ممکن است به کاهش مصرف کالری و وزن کمک کند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,