Saturday, 18 July 2015
29 March 2023

«گزیده اخبار مطبوعات روز یک‌شنبه افغانستان»

2009 September 27

مهم‌ترین عنوان‌های مطبوعات روز یک‌شنبه افغانستان

روزنامه اراده

  • یافتن زمینه‌های کار برای مردم، از میزان خشونت‌ها می‌کاهد.

روزنامه انیس

  • قطع حمایت از کرزی گزینه خوبی برای افغانستان و جامعه بین المللی نیست.

روزنامه ویسا

  • اوباما: «جنگ افغانستان، آمریکایی‌ها را خسته ساخته است.»

روزنامه آرمان ملی

  • آمریکا؛ یگانه عامل موثر بیرونی در مسایل داخلی و خارجی افغانستان است.

روزنامه هیواد

  • هیچ کس حق باطل ساختن آرای مردم را ندارد.

روزنامه اصلاح

  • گرفتاری اختلاف‌گران دست آورد بزرگ پلیس است.

روزنامه هشت صبح

  • باید در شرایط استخدام پلیس تجدید نظر صورت گیرد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|