Saturday, 18 July 2015
18 October 2021
حضور نوشین احمدی در اوین برای بار دوم در مدت سه روز،

«احضار فعال جنبش زنان به دادسرای اوین»

2010 September 22

خبر / رادیو کوچه

نوشین احمدی خراسانی، پژوهش‌گر مسایل زنان و عضو کمپین یک میلیون امضا روز دوشنبه به دادسرای ویژه مستقر در زندان اوین احضار شده است.

وی روز دوشنبه احضاریه کتبی به منظور «ارایه پاره‌ای توضیحات ضروری» برای مراجعه به شعبه 5 دادسرای اوین دریافت کرد. طبق این احضاریه روز گذشته به دادسرای اوین مراجعه کرد و از سوی بازپرس مربوطه موردبازجویی قرار گرفته است. سپس طبق تعهد از وی خواسته شده که برای ادامه بازجویی در حضور کارشنان پرونده روز بعد مجدد در محل دادسرای اوین حضور یابد.

روز چهارشنبه طبق احضاریه کتبی، به شعبه 5 رجوع کرده و هنوز از او خبری دردست نیست.

نوشین احمدی خراسانی از فعالان جنبش زنان وسردبیر سایت مدرسه فمینیستی است که پیش از این به دلیل برگزاری تجمع مسالمت‌آمیز به مناسبت سال‌گرد 22 خرداد 1385 در میدان هفت تیر، محاکمه شد و در روز برگزاری دادگاه‌اش نیز در 13 اسفند همان سال به هم‌راه 32 تن دیگر از فعالان جنبش زنان بازداشت شد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , ,