Saturday, 18 July 2015
21 March 2023
محققان اعلام کردند

«استرس هم برای سلامتی مفید است!»

2009 September 30

تحقیقات نشان داد در موش‌هایی که تحت استرس‌های کوتاه مدت قرار گرفتند، تعداد سلول‌های سرطانی اسکوامس نسبت به دیگر موش‌ها کم‌تر بوده است.

به گزارش ایسنا محققان آمریکاییی اعلام کردند استرس‌های کوتاه مدت تقویت کننده سیستم ایمنی بدن بوده و موش‌ها را در مقابل نوع خاصی از سرطان پوست حفاظت کرده است.

این کشف برای دانشمندان بسیار حیرت آور است زیرا که تاکنون تصور می‌شد استرس‌ها سیستم ایمنی را ضعیف کرده و باعث بروز بیماری‌ها می‌شود، و این اولین بار است که مشاهده شده استرس کوتاه مدت باعث افزایش فعالیت‌های ضد تومور در بدن می‌شود.

در این تحقیق موش‌ها به مدت 10 هفته در معرض اشعه سرطان‌زا ماوراء بنفش قرار گرفتند و سپس تعدادی از آن‌ها 9 دوره کوتاه مدت استرس را با قرار گرفتن در محیطی کوچک که توان حرکت در آن را نداشتند، تجربه کردند. هر مرحله استرس‌زا 5/2 ساعت طول می‌کشید.

در موش‌هایی که تحت استرس قرار گرفته بودند تعداد سلول‌های سرطانی کمتر از دیگر موش‌ها بود و تعدادی که از این گروه مبتلا به سرطان شده بودند تعداد تومورهایشان کمتر از موش‌هایی بود که استرس نداشتند.

در ادامه محققان بیان کردند استرس‌های تند و شدید خاصیت مشابهی ندارند و بعد از گذشت 22 هفته،90 درصد موش‌ها از هر دو گروه به سرطان مبتلا شدند؛ تنها تفاوت این بود که موش‌هایی که استرس دیده بودند سلول‌های سرطانی کمتری داشتند.

محققان امیدوارند بتواند با استفاده از این یافته به افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند کمک کنند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|