Saturday, 18 July 2015
25 March 2023
سید علی صالحی، شاعر:

«مردم گرسنه‌اند، گاهی نشانه‌ای می‌بینم که تنم می‌لرزد»

2010 October 07

رادیو کوچه

هم‌زمان با برپایی مراسم اعطای جایزه شعر نیما، سیدعلی صالحی جایزه داوران این مراسم را نپذیرفت و اعلام کرد در شرایطی که «مردم با آب‌رو گرسنه» هستند، هیچ جایزه‌ای را نخواهد پذیرفت.

به گزارش ایلنا، آقای صالحی اظها‌ر داشت: «در این شرایط شرف‌شکن، دادن و گرفتن جایزه، یعنی تایید همین شرایط. شرم‌آور نیست؟ این بازی‌ها را بگذارید برای بعد.»

وی در ادامه افزوده است: «مردم با آب‌رو گرسنه‌اند، با سیلی رخسار سرخ می‌کنند. جایزه‌ها را بگذارید برای بعد. عزت مردم در اولویت است.»

مراسم اعطای جایزه شعر نیما به مجموعه «انیس آخر همین هفته می‌آید» سیدعلی صالحی، هفته اول مهرماه در تهران برگزار شد، اما صالحی در این مراسم حاضر نشد و جایزه را نپذیرفت.

وی ادامه داده که «شجاعت اخلاقی حکم می‌کند اندکی هشیار باشیم و تحلیل درستی از شرایط به دست دهیم.»

این شاعر هم‌چنین با «حبه قند» خواندن برخی جایزه‌ها، گفته است: «باید مراقب بود و به نیت‌های مخفی در پسِ پشت بعضی جوایز حبه قندی دقت کرد. امیدوارم همه نیت‌ها خیر باشد، مسئله، مسئله آب‌رو و شرف قلم است.»

صالحی اظهار داشته است: «سلامت جامعه فرهنگی برای امثال من یک اصل خلل‌ناپذیر است. به شدت نگران از کف رفتن این سلامت هستم.»

این شاعر در ادامه گفته است: «می‌ترسم فشارهای مضاعف اقتصادی، فقر و تهی‌دستی. عالی‌ترین میراث این مردم یعنی فرهنگ و معرفت ملی را نابود کند. گاهی نشانه‌هایی می‌بینم که تن‌ام می‌لرزد. انسان ایرانی اهل این همه دروغ نبوده است.»

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , 

۱ Comment


  1. Avideh Motmaen-Far