Saturday, 18 July 2015
29 March 2023
به اتهام فساد دولتی و پول شویی

«بازداشت گسترده مقام های ایالتی در نیوجرسی»

2009 July 24

بی بی سی –  پلیس فدرال آمریکا، اف بی آی، بیشتر از 40 متهم به فساد دولتی و پول شویی در ایالت نیوجرسی را بازداشت کرده است. سه شهردار، دو عضو مجلس ایالتی نیوجرسی و تعدادی خاخام کلیمی از دستگیر شدگان هستند.

به گفته مقام های قضایی، 300 مامور اف بی آی در بازداشت گسترده این افراد در دو ایالت نیوجرسی و نیویورک شرکت داشته اند. این بازداشت ها در پی ده سال تحقیق کارآگاهان درباره فعالیت های غیرقانونی متهمان انجام شد.

به گفته رالف مارا، از دادستان های فدرال آمریکا، بازداشت های گسترده اف بی آی به صورت هم زمان و در دو عملیات جداگانه انجام شده است.

20090723_news1_newjersi

یکی از این عملیات مربوط به فساد دولتی بخشی از بازداشت شدگان بوده است و 29 نفر در این رابطه متهم هستند.

از سوی دیگر، 15 تن هم در رابطه با پول شویی متهم هستند که تعدادی خاخام در میان آن ها وجود دارد.

یکی از بازداشت شدگان متهم به انتقال غیرقانونی کلیه از اسرائیل برای پیوند به بیماران است

یکی از بازداشت شدگان متهم به انتقال غیرقانونی کلیه از اسرائیل برای پیوند به بیماران است.

این فرد متهم است کلیه نیازمندان اسرائیلی را به قیمت ده هزار دلار خریداری می کرده و آن ها را در آمریکا تا 160 هزار دلار معامله کرده است.

کارآگاهان اف بی آی می گویند تحقیقات اولیه بر روی افرادی تمرکز داشته که از طریق یک بنیاد خیریه کلیمی، به پول شویی استغال داشتند.

در ابن حال، با گسترش دامنه تحقیقات کارآگاهان متوجه فساد دولتی مربوط به ساخت و سازهای کلان در ایالت نیوجرسی شدند.

به گفته «اد کارر»، از افسران اف بی آی مشکل فساد دولتی و مالی در نیوجرسی یکی از بزرگ ترین آن در کل آمریکا است. به گفته او این فساد به بخشی از فرهنگ سیاسی نیوجرسی تبدیل شده است.

از سال 2001 تاکنون، بیشتر از 130 مسوول ایالتی در نیوجرسی به فساد دولتی محکوم شده اند یا این اتهام را پذیرفته اند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|