Saturday, 18 July 2015
01 December 2023

«گزیده اخبارمطبوعات روزدوشنبه افغانستان»

2009 October 04

مهم‌ترین عنوان‌های مطبوعات روز دوشنبه افغانستان

روزنامه اراده

  • باید معارف را نجات داد

روزنامه انیس

  • عدم تکمیل پروسه انتخابات افغانستان، دشواری‌های را در کشور ایجاد کرده است.

روزنامه ویسا

  • جاپان در نظر دارد با اجرای برنامه‌های تازه، آموزش‌های مسلکی را برای طالبان پیشین فراهم کند

روزنامه آرمان ملی

  • اگر ناتو در افغانستان موفق نشود، کشورهای غربی با خطر بزرگی رو به رو خواهند شد

روزنامه اصلاح

  • بخش اعظم کمک‌های بین‌المللی به هدر رفته است

روزنامه هیواد

  • تاخیر در اعلان نتایج انتخابات زیان‌های فراوانی را متوجه افغان‌ها ساخته است

روزنامه راه نجات

باید تحرک تازه‌ای در زمینه اقتصادی افغانستان به وجود آید

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|