Saturday, 18 July 2015
30 October 2020

«گالری/جدیدترین تصاویر عباس امیرانتظام»

2010 October 17

تصاویر عباس امیرانتظام  قدیمی‌ترین زندانی سیاسی جمهوری اسلامی در آستانه سی‌و‌یکمین سال‌روز بازداشت

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , , 

۱ Comment

  1. 1

    من که هر وقت از این مرد بزرگ خبری می شنوم، تنها شرمنده ی این همه بزرگی این انسان شریف، سرافکنده می شم. کاش خیلی از ما، یک جو غیرت از این آدم گرفته بودیم.