Saturday, 18 July 2015
21 October 2020

«نام‌آوران نام‌دار»

2010 October 17

رضا افتخاری / رادیو کوچه

………………………………….

‌«سورنا‌، سپهبد پارتی»

سپهبد سورنا، سردار دلیر پارتی و دلیر سپاه ایران در زمان اشک سیزدهم اشکانیان است، که بنا بر پایه گفته «پلوتارک»: سورنا در دلیری و توانایی پیش‌روترین پارتی ایرانی دوران خود می‌بود.سورن در زبان فارسی پهلوی به معنی نیرومند است.

………………………………….

«وزیری ادیب و دانش‌مند در دربار قاجار»

میرزا ابوالقاسم قائم‌مقام فراهانی، معروف به میرزا بزرگ و قائم‌مقام ثانی، از سیاست‌مداران و صاحب منصبان، اهل هنر و ادبیات در نیمه اول قرن سیزدهم هجری بود.او فرزند میرزا عیسا و مادرش دختر میرزامحمدحسین فراهانی بود.

………………………………….

«مازیار‌، سردار طبرستان»

طبرستان به بخشی از سرزمین‌های میان کوه‌های البرز و دریای خزر اطلاق می‌شده‌ است و از لحاظ جغرافیایی شامل بخش‌هایی از استان‌های مازندران و گلستان و استان سمنان می‌شده ‌است. از قرن دهم نام مازندران بر این سرزمین گذاشته شد.

………………………………….

«اندیشه‌ای چون شمشیر»

در دوبرنامه‌ی گذشته نگاهی کوتاه داشتیم به نقش زنان در شاه‌نامه‌ی حکیم بزرگ‌وار‌، فردوسی و نیز صفاریان و زندگانی یعقوب لیث‌صفار. در برنامه‌ی امروز به یکی از شخصیت‌های مهم در تاریخ ایران و از مولفان نام‌دار شعوبیه‌، یعنی «ابن مقفع» می‌پردازیم و در این راستا رجوع می‌کنیم به کتاب «نهضت شعوبیه‌، جنبش ملی ایرانیان» تالیف استاد‌، «حسین‌علی ممتحن»

………………………………….

«صفاریان‌، عیاران سیستان»

«یعقوب لیث صفار»‌، موسس سلسله‌ی صفاریان‌، مدتی با برادرانش عمرو و علی و طاهر در سیستان به روی‌گری اشتغال داشتند. یعقوب مردی با همت و جوان‌مرد و میهن‌پرست بود. از عنفوان جوانی خیالات بلندی در سر داشت و به کار روی‌گری تن در نمی‌داد.

………………………………….

«زنان در شاه‌نامه»

شاه‌نامه‌، کتاب ما‌، کتابی که کلمه به کلمه‌ی آن خرد هست و دانش‌. میراث گران‌بهایی که از پس قرن‌ها و گذشت دوران‌، امروزآینه‌ی اندیشه و فرهنگ ایران کهن هست. استاد بزرگ طوس‌، فردوسی  ستون زبان فارسی را هزار سال پیش از این بنا کرد و بعد از او همگان بر خوان او نشستند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , ,