Saturday, 18 July 2015
31 October 2020
با وجود کناره‌گیری از فعالیت‌های سیاسی،

«اخراج ارسلان صادقی فعال دانش‌جویی دانش‌گاه اصفهان»

2010 October 19

خبر / رادیو کوچه

کمیته مرکز وزارت علوم، طی حکمی ارسلان صادقی دانش‌جوی رشته مهندسی IT دانشگاه اصفهان را به 2 نیم‌سال محرومیت از تحصیل با احتساب سنوات محروم کرد که با توجه به اتمام سنوات این دانش‌جو حکم مزبور به منزله‌ی اخراج وی است.

شایان ذکر است، ارسلان صادقی مدیرمسوول نشریه اشتراک در دانش‌گاه اصفهان بوده است که پیش از این به خاطر شرکت در تجمعات روز دانش‌جو و روز زن و هم‌چنین اعتصاب غذای 8 روزه در دانش‌گاه، به دو نیم‌سال محرومیت از تحصیل با احتساب سنوات محروم شده بود و با وجود کناره‌گیری از فعالیت‌های سیاسی مجدد با محرومیت مواجه شده است.

نام‌برده هم‌چنین سابقه دو بار بازداشت در زندان دستگرد اصفهان در مهر و اسفند سال 87 را در پرونده دارد و پرونده وی هم‌چنان در دادگاه انقلاب شهر اصفهان در حال رسیدگی است.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , ,