Saturday, 18 July 2015
24 June 2021

«سعید مرتضوی از هرگونه فعالیت قضایی منع شد»

2009 October 07

سه تن از مقامات قضایی که مسوول رسیدگی به پرونده‌های بازداشت شدگان اغتشاشات پس از انتخابات بودند از کار خود تعلیق شدند.

20091007-mortazavi-koocheh

روز گذشته جام‌جم آن‌لاین با اعلام این خبر گفت : «در روز سه‌شنبه در راهروهای مجلس شنیده شد سه تن از مقامات قضایی که مسوول رسیدگی به پرونده‌های اغتشاشات پس از انتخابات بودند از کار برکنار شده و حکم تعلیق گرفتند. براساس این شنیده‌ها آنان تا رسیدگی به تخلفاتشان از هرگونه فعالیت قضایی منع شدند.»

به گفته‌ی موج سبز آزادی؛ این روزها دستگاه قضایی، در حال خانه تکانی است و مقامات سابق زیاد دارد، اما نام کهریزک و پخش دادگاه های اخیر، بیش از هر کس، یادآورِ نام ِ سعید مرتضوی دادستان ِ سابق ِ تهران است. یک مقام سابق ِ قضایی که می تواند «فشارهایی» را هم به مجلس وارد کند تا گزارش کمیته ی تحقیق به تعویق بیافتد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|